Polski
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Niebieska strefa ekologiczna w Monachium - plany

Nadburmistrz Monachium Dieter Reiter dostrzega potrzebę pilnego działania w zakresie zanieczyszczeń powietrza i zapowiedział dłuższą fazę planowania. Wobec grożącego powództwa niemieckiej organizacji ekologicznej Deutsche Umwelthilfe w zakresie dotrzymywania wartości granicznych, przedmiotowa kwestia zasługuje na specjalne uwzględnienie. Na początku 2018 r. DUH ponownie nałożono grzywnȩ, ponieważ w planie utrzymania czystości powietrza nie przewidziano skutecznych środków mających na celu poprawę jakości powietrza. W związku z tym w przyszłym roku zostanie podjęta dyskusja na temat możliwych działań i ich pozytywnych skutków na jakość miejskiego powietrza. Po wydaniu w dniu 28 lutego 2018 roku decyzji Federalnego Trybunału Administracyjnego Monachium umocniło swoją pozycjȩ. Reiter chce teraz mozliwie jak najprȩdzej nawiązać współpracę z bawarskim rządem w celu znalezienia rozwiązania dla Monachium. Sprzeciw wobec tych planów nie pochodzi jednak z kręgów politycznych, a od koncernu samochodowego BMW z siedzibą w Monachium, który wolałby zachęcać do zakupu samochodów z napędem alternatywnym. Zieloni z kolei idą o krok dalej i chcą dzięki wprowadzeniu niebieskiej strefy ekologicznej wykluczyć ze śródmiejskiego ruchu również pojazdy SUV emitujące szczególnie szkodliwe spaliny. Dyskusja monachijska jest zatem prowadzona przez różnorodne podmioty i w sposób wielowymiarowy.

Tlenki azotu w Monachium – Stan informacji do lutego 2018

W roku 2017 Monachium było pod wzglȩdem dwutlenku azotu najbardziej zanieczyszczonym miastem w Niemczech. W stolicy Bawarii średnia roczna wynosiła 78 µg/m3.
W Monachium znajduje się aktualnie 5 stacji pomiaru prowadzonych przez bawarski urząd ds. ochrony środowiska. Mierzone są tutaj między innymi średnie wartości dzienne dla tlenku azotu. Pomiary wykazują, że poziom tych związków osiąga do 150 % wartości granicznej określonej na 40 µg/m3. Winę za ten stan rzeczy ponoszą w głównej mierze pojazdy z silnikiem Diesla, które nie spełniają norm przepisanych dla NO2. Z tego powodu Monachium podjęło już własne inicjatywy. Na przykład w centrum miasta utworzono stacje DHL, z których wydawane są tylko e-samochody i skutery elektryczne. Z drugiej strony krytykuje się brak konkretnych działań mających na celu modernizację monachijskiej komunikacji miejskiej, którą należy obecnie określić jako mało innowacyjną. Z powodu znacznego zanieczyszczenia powietrza nadburmistrz Reiter dostrzega co prawda potrzebę kompleksowego działania, ale zapowiedział już że, dla wprowadzenia stref zakazu wjazdu nie ma drogi okrężnej.