Polski
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Niebieskiej Plakietki FAQ Często zadawane pytania Kto otrzyma Niebieską Plakietkę?

Jak jest definiowana niebieska plakietka i kto ją otrzyma?

DUH (niemiecka organizacja pozarządowa zajmująca siȩ ochroną środowiska) i związane z nią inne organizacje ekologiczne stworzyły definicjȩ pojazdów uprawnionych do posiadania niebieskiej plakietki. Według tej definicji uprawnione są głównie pojazdy odpowiadające normom emisji spalin Euro 6 (jednak nie wszystkie pojazdy osobowe z silnikiem Diesla i klasą Euro 6 spełniają wymogi dotyczące wartości dwutlenku azotu!), jak rónież pojazdy benzynowe z klasą 3-6.
Nastȩpujące zestawienie definiuje szczegóły.

Klasy pojazdów „uprawnionych“ do niebieskiej plakietki:

Według propozycji DUH oraz w jej rozumieniu prawa (które do tej pory zostało potwierdzone
przez sądy), następujące klasy EURO pojazdów bȩdą mogły otrzymać  niebieską plakietkȩ.

 • Benzynowe pojazdy osobowe bez wtrysku bezpośredniego oraz Euro klasie 3-6
 • Benzynowe pojazdy osobowe z wtryskiem bezpośrednim oraz Euro 6c i 6d-TEMP.
 • Benzynowe pojazdy osobowe z wtryskiem bezpośrednim oraz Euro 3-6b, jesli posiadają lub zostały doposażone w filter cząstek stałych
 • Pojazdy osobowe z silnikiem Diesla oraz ciȩżarowe pojazdy użytkowe o Euro klasie 6d-TEMP.
 • Pojazdy elektryczne bez silników spalinowych.
 • Pojazdy napȩdzane gazem- zarówno osobowe, jak i ciȩżarowe i autobusy o Euro klasie 3-6

Uwaga: Ponieważ w Niemczech nie zostały jeszcze wprowadzone uregulowania prawne, jakie pojazdy klasyfikują siȩ do otrzymania niebieskiej plakietki, propozycje DUH nie są prawnie wiążące!

Jasnoniebieskie i ciemnoniebieskie plakietki

Według aktualnych rozważań Federalnej Agencji Ochrony Środowiska z dnia 06.03.2018 r. możliwe i konieczne byłyby wprowadzenie nawet dwóch  niebieskich plakietek.

Jasnoniebieska plakietka dla:

 • Osobowych pojazdów benzynowych z wtryskiem bezpośrednim oraz klasą Euro 3-6 bez filtra cząstek stałych.
 • Pojazdów osobowych z silnikiem Diesla oraz użytkowych pojazdów ciȩżarowych z silnikiem Diesla oraz klasą Euro 5 z doposażeniem SCR (Ad-Blue).
 • Pojazdów osobowych z silnikiem Diesla oraz użytkowych pojazdów ciȩżarowych z silnikiem Diesla oraz klasą Euro 6b i 6c

Ciemnoniebieska plakietka dla:

 • Benzynowych pojazdów osobowych bez wtrysku bezpośredniego oraz Euro klasą 3-6
 • Benzynowych pojazdów osobowych z wtryskiem bezpośrednim oraz Euro klasą 6c i 6d-TEMP.
 • Benzynowych pojazdów osobowych z wtryskiem bezpośrednim oraz Euro klasą 3-6 oraz filtrem cząstek stałych
 • Pojazdów osobowych z silnikiem Diesla oraz ciȩżarowych pojazdów użytkowych z silnikeim Diesla i Euro klasą 6d-TEMP.
 • Pojazdów elektrycznych bez silników spalinowych.
 • Pojazdów napȩdzanych gazem- zarówno osobowe, jak i ciȩżarowe i autobusy o Euro klasie 3-6
Rysunek: Ulotka zakazy jazdy dla diesli 1,5 MB

Wszystkie informacje o zakazach jazdy dla diesli, Niebieskiej Plakietce i aplikacji do tego w jednej ulotce.

Uwaga: Ponieważ w Niemczech nie ma jeszcze prawnych wytycznych, które pojazdy powinny otrzymać
niebieską plakietkę, to wyżej wymienione propozycje i pomysły stowarzyszenia Deutsche Umwelthilfe,
Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska i innych instytucji nie są jeszcze prawnie wiążące!

Jeśli chcesz wiedzieć, który samochód w opinii ADAC Niemcy ma niskie ryzyko, że w ciągu najbliższych kilku lat zostanie objęty zakazem prowadzenia pojazdów w Niemczech, możesz zajrzeć na listę pozytywną ADAC tutaj.

Silniki benzynowe z wtryskiem bezpośrednim

Silniki benzynowe z wtryskiem bezpośrednim odgrywają  wśród silników benzynowych szczególną rolȩ.
Technologia ta od dawna jest przedmiotem ogromnej krytyki stowarzyszeń ekologicznych, ponieważ silniki benzynowe z bezpośrednim wtryskiem paliwa (zazwyczaj silniki turbo) są w prawdzie bardziej ekonomiczne niż zwykłe silniki benzynowe (z wtryskiem pośrednim), ale emitują one dużą liczbę cząstek sadzy oraz tlenków  azotu i dlatego nie powinny podlegać normie Euro 6.
Pojazdy z wtryskiem bezpośrednich mogą spełniać normy Euro 6 jedynie wtedy, jeśłi zostały doposażone w odpowidni filtr. W sytuacji, kiedy doposażenie nie miało miejsca pojazdy te przekraczają obowiązujące normy o kilkaset procent.

Kierowcy pojazdów benzynowych z wtryskiem bezpośrednim mogą być pewni,  że spełniają Euro normy 6c dotyczące cząstek stałych jedynie wtedy, jeśli pierwsza rejestracja pojazdu bȩdzie miała miejsce od września 2018. Od tego momentu obowiązywać bȩdzie dla noworejestrowanych pojazdów wyposażenie w filtr cząstek stałych.
Alternatywnie w spełnieniu norm pomóc może doposażenie pojazdu w odpowiedni filtr. W chwili obecnej filtry cząstek stałych dla pojazdów benzynowych należą jednak do rzadkości.
Peugeot i Citroën instalują już w niektórych nowoprodukowanych modelach odpowiednie filtry.

Pojazdy hybrydowe

W dotychczasowych dyskusjach dotyczących szkodliwości spalin pochodzących z silników Diesla została zupełnie pominiȩta tematyka pojazdów hybrydowych. Jest rzeczą oczywistą, że pojazdy hybrydowe bȩdą zawsze emitować mniej substancji szkodliwych, niż pojazdy z silnikami Diesla, czy benzynowymi.
Do chwili obecnej nie ma widoku na to, aby pojawiła siȩ regulacja prawna, czy pojazdy hybrydowe otrzymają niebieską plakietkȩ, a jeśli tak- jaki typ hybrydy otrzyma jaką plakietkȩ (jasnoniebieską/ ciemnoniebieską).
W każdym przypadku, z punktu widzenia DUH (niemieckiej organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną środowiska), ostrzegać należy przed kupnem zarówno samochodów z silnikiem Diesla, jak i pojazdów hybrydowych z tymże silnikiem. W stosunku do zakupu pojazdów hybrydowych benzynowych nie istnieją żadne wątpliwości.