Polski
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Niebieskiej Plakietki Informacje ogólne

Zakaz jazdy pojazdami z silnikiem Diesla

Znak zakazu jazdy strefa Hamburg

Zgodnie z wyrokiem Federalnego Trybunału Administracyjnego z dnia 27 lutego 2018 r. miasta i gminy mogą wprowadzić zakaz poruszania się pojazdami z silnikami Diesla.
W związku z tym, że miasta i gminy mogą kontrolować pojazdy z silnikami Diesla wyłącznie w czasie postoju, a nie podczas ruchu, urzȩdy porządkowe nie mają możliwości przeprowadzania kontroli na odcinkach wyłączonych z ruchu dla pojazdów z silnikami Diesla. Wyjątek stanowią pojazdy parkujące w określonych strafach. W związku z tym przeprowadzanie kontroli w celu wyłączenia z ruchu pojazdów nieuprawnionych dla wszystkich lub niektórych klas EURO, pozostanie zadaniem policji.

Mało prawdopodobnym jest, że policja będzie dokonywać kontroli pojazdów oczekujących  na czerwonym świetle na światło zielone. Pozostaje więc ogólna kontrola drogowa oraz wyrywkowa kontrola poszczególnych pojazdów.

Do zakazu poruszania się z mieście/gminie należą nie tylko reguły wykluczeń, ale również dokładnie zdefiniowane, szczegółowe reguły. Dotyczyć one bȩdą pory dnia oraz dni tygodnia, w których zakaz nie bȩdzie obowiązywał.
Ponadto określać one bȩdą dla jakich typów pojazdów i klas EURO zakaz poruszania się powinien być stosowany. Dodatkowo można by wykluczyć pojazdy, których szczególne rozwiązania technologiczne (np. wtrysk bezpośredni) powinny zninkąć z strefy.

Szczególnie ważne jest obchodzenie się z mieszkańcami i odwiedzającymi. Ponieważ mieszkańcy najczęściej ubiegają się o specjalne zezwolenia, które też zostają przyznane, pozostaje problem odwiedzających.
Jaka straż porządkowa będzie kontrolować, czy odwiedzający przebywa w strefe regularnie, czy rozchodzi siȩ tylko o strategiczne zatrzymanie się pod piekarnią, aby bez problemu pojazdem z EURO- 3 przejechać przez strefȩ.

Bez plakietek skuteczna kontrola nie jest możliwa

Wszystkie powyższe pytania i przypadki problematyczne mogą zostać rozwiązane przez wprowadzenie niebieskiej plakietki. Bez tej plakietki praktycznie nie jest możliwe  kontrolowanie pojazdów w ruchu oraz podczas postoju. Rzeczywista, skuteczna i sprawiedliwa kontrola pojazdów znajdujących się w ruchu i pojazdów znajdujących siȩ na postoju nie jest możliwa bez niebieskiej plakietki.

Federalny Sąd Administracyjny potwierdza zakaz stosowania pojazdów z silnikam Diesla – Darmowa aplikacja Green-Zones ze strefami zakazu ruchu

Codzienny status zezwolenia na wjazd do każdej strefy i rodzaju plakietek w Europie w Internecie oraz jako aplikacja
Interaktywna i zoomowalna forma tej mapy strefy ekologicznej znajdziecie w naszej bezpłatnej aplikacji Green-Zones

Orzeczono o postępowaniu w sprawie zakazu stosowania silników Diesla w Stuttgarcie, Düsseldorfie i potencjalnie w innych miastach w Niemczech. W dniu 27 lutego 2018 r. niemiecka spółka DUH ds. pomocy na rzecz środowiska naturalnego złożyła pozew do Federalnego Sądu Administracyjnegor. w sprawie lepszej kontroli zanieczyszczeń powietrza i ewentualnego wprowadzenia przez gminny zakazu poruszania się pojazdami z silnikiem Diesla.

Obecnie można założyć, że w Stuttgarcie, Düsseldorfie i innych miastach w 2018 r. wprowadzony zostanie zakaz ruchu pojazdów z silnikiem Dielsa, który będzie dotyczył niektórych stref (niebieskich stref) lub dróg, które zostaną zdefiniowane.
Do 2018 r. zostanie podjęta decyzja, czy zakaz stosowania pojazdów z silnikiem Diesla będzie miał wpływ również na klasy EURO 1-5 lub EURO 6b/6c.

Należy się spodziewać, że inne miasta, takie jak Monachium, Berlin, Düsseldorf, Osnabrück, Stuttgart i inne za sprawą orzeczenia Federalnego Trybunału Administracyjnego również
będą opowiadać się za zakazem stosowania pojazdów napędzanych silnikami Diesla.

Z tego powodu dla kierowców pojazdów z  silnikami  Diesla nadejdą trudne czasy.
Nie chodzi tylko o utratę wartości zakupionych pojazdów, ale również o to, które klasy EURO są nadal bezpieczne i do których miast będą mogli w przyszłości wjeżdżać.