Polski
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Niebieskiej Plakietki FAQ Często zadawane pytania Czemu i w jakim stopniu szkodzi dwutlenek azotu

Szkodliwe działanie dwutlenku azotu

Dwutlenek azotu (NO2) jest trującym, czerwonobrązowym gazem o ostrym zapachu podobnym do chloru, który pod wpływem dimeryzacji (polimeryzacji) łatwo skrapla się do postaci N2O4 (tetratlenek diazotu) i występuje w atmosferze jako gaz śladowy, który najwyższe wartości osiąga zazwyczaj przy gruncie. Dwutlenek azotu należy do grupy tlenków azotu i jest również określany jako NOx.

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Agencję Ochrony Środowiska UBA w 2013 r. duże stężenie dwutlenku azotu (NO2) we wdychanym powietrzu wywołuje u ludzi podrażnienia oczu, podrażnienia wywołujące kaszel oraz dolegliwości dróg oddechowych. Długotrwałe wdychanie takiego powietrza może prowadzić do uszkodzeń organów oddechowych i wzrostu zachorowań na choroby serca i układu krążenia.
Z chemicznego punktu widzenia dwutlenek azotu ma silne działanie utleniające i dlatego przyczynia się do powstawania ozonu w warstwie przyziemnej. Jednocześnie dwutlenek azotu prowadzi do przenawożenia i zakwaszenia gleb oraz szkodzi wegetacji. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaklasyfikowała NO2 jako substancję „o działaniu rakotwórczym dla ludzi”, co jest coraz częściej podkreślane przez organizację Deutsche Umwelthilfe.