Polski
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Niebieskiej Plakietki Informacje ogólne Argumenty przeciw Niebieskiej Plakietce

Argumenty przemawiające przeciw natychmiastowemu wprowadzeniu Niebieskiej Plakietki

Pomimo wielu (przede wszystkim gospodarczych) argumentów przemawiających za natychmiastowym wprowadzeniem Niebieskiej Plakietki, istnieją przeszkody w jej wprowadzeniu. W szczególności są to:

  • Brak wsparcia finansowego dla modernizacji technologii.
  • Stosunek kosztów do korzyści. Przede wszystkim uwzględnienie kosztów niezbędnych do przygotowania nowego oznakowania, które jest konieczne w dużych miastach.
  • Porównując rzeczywiste wartości emisji spalin pojazdów ujawnione w wyniku skandalu wokół Volkswagena z normami emisji spalin przepisanymi w normach Euro 5 i Euro 6 oczywistym jest, iż te pojazdy nie będą mogły otrzymać Niebieskiej Plakietki.
  • Do tej pory nie stworzono ogólnokrajowej, ustawowej podstawy prawnej.
  • Do tej pory poszczególne kraje związkowe co do zasady odrzucały wprowadzenie górnych granic emisji spalin dla stref ekologicznych.