Polski
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna Frankfurt nad Menem (niebieski)

Z powodu orzeczenia Sądu Administracyjnego w Wiesbaden z 5.09.2018 przeciwko miastu Frankfurt nad Menem na wniosek stowarzyszenia Deutschen Umwelthilfe DUH miastu zostały zasądzone zakazy jazdy z powodu wysokich wartości substancji szkodliwych.
Zakazy jazdy obowiązują od 01.12.2019 dla pojazdów diesel, które nie spełniają przynajmniej normy EURO 5. Poza tym objęte są także pojazdy benzynowe z normami EURO 1 i 2.

W roku 2020 miasto musi z powodu wyroku Trybunału Administracyjnego w Kassel z 10.12.2019 jeszcze raz drastycznie obniżyć swoje wartości tlenków azotu. Jeśli to się nie uda i przy przeglądzie na początku 2021 wartości te zostaną określone jako zbyt wysokie, to jeszcze w 2021 zostanie zarządzony zakaz jazdy dla pojazdów z silnikami diesla, które nie odpowiadają normie EURO 6. Niebieska strefa ekologiczna rozciąga się na tym samy obszarze co zielona strefa ekologiczna. Ta znajduje się w obrębie obwodnicy autostradowej A3, A5 i A661.

Na podstawie orzeczenia Federalnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2018 r. niemieckie miasta i gminy mogą obecnie zgodnie z prawem wprowadzić zakaz poruszania siȩ pojazdów z silnikami Diesla. W tym przypadku poszczególne drogi lub całe obszary mogą być wyznaczone jako strefy zakazu jazdy. Strefy, w których pojazdy z silnikiem Diesla objȩte są zakazem poruszania siȩ (strefy niebieskie), mogą odnosić się do różnych klas EURO i różnych typów pojazdów, a także mogą być ograniczone w czasie.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Frankfurt nad Menem (NOx) - Niemcy
Strefa ekologiczna wchodzi w życie:
01.07.2021 Data ważności 01.07.2021 nie jest jeszcze pewna. Sąd Administracyjny w Kassel orzekł w dniu 10 grudnia 2019 r., Że Frankfurt ma do końca 2020 r. Znaczną poprawę w zakresie tlenków azotu. Jeśli wartości graniczne 2021 nie są przestrzegane, obowiązują zakaz jazdy!
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca
Grzywna:
80 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Poszczególne ulice w obrębie Frankfurtu.