Polski
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna Frankfurt nad Menem (niebieski)

Z powodu orzeczenia Sądu Administracyjnego w Wiesbaden z 5.09.2018 przeciwko miastu Frankfurt nad Menem na wniosek stowarzyszenia Deutschen Umwelthilfe DUH miastu zostały zasądzone zakazy jazdy z powodu wysokich wartości substancji szkodliwych.
Zakazy jazdy obowiązują od 01.12.2019 dla pojazdów diesel, które nie spełniają przynajmniej normy EURO 5. Poza tym objęte są także pojazdy benzynowe z normami EURO 1 i 2.

Zaostrzenie nastąpi od 2020. Od tej daty pojazdy diesel muszą spełniać normę EURO 6, aby mogły dalej jeździć w niebieskiej strefie ekologicznej we Frankfurcie. Niebieska strefa ekologiczna rozciąga się na tym samy obszarze co zielona strefa ekologiczna. Ta znajduje się w obrębie obwodnicy autostradowej A3, A5 i A661.

Na podstawie orzeczenia Federalnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2018 r. niemieckie miasta i gminy mogą obecnie zgodnie z prawem wprowadzić zakaz poruszania siȩ pojazdów z silnikami Diesla. W tym przypadku poszczególne drogi lub całe obszary mogą być wyznaczone jako strefy zakazu jazdy. Strefy, w których pojazdy z silnikiem Diesla objȩte są zakazem poruszania siȩ (strefy niebieskie), mogą odnosić się do różnych klas EURO i różnych typów pojazdów, a także mogą być ograniczone w czasie.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Frankfurt nad Menem (niebieski) - Niemcy
Strefa ekologiczna wchodzi w życie:
01.02.2020 ,jeszcze nie ostateczny.
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca
Grzywna:
80 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna obejmuje cały obszar miasta Frankfurt nad Menem. Strefa ekologiczna znajduje się wewnątrz obwodnicy ( Autobahnrings ) i jest ograniczona na zachodzie przez A5, na południu przez A3, na wschodzie i na północy przez A661.