Nederlands
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Vind uw huidige toegangsstatus in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing (oranje).
Vind de huidige toegangsstatus voor uw gewenste milieuzone in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing voor een rijverbod (oranje).

De milieuzone Frankfurt Main (blauw)

Op grond van het vonnis van de administratieve rechtbank Wiesbaden van 5-9-2018 tegen de stad Frankfurt am Main werden er op verzoek van de Deutsche Umwelthilfe DUH vanwege de hoge luchtvervuilingswaarden in de stad rijverboden opgelegd.
De rijverboden gelden vanaf 1-12-2019 voor dieselvoertuigen die niet aan ten minste de euronorm 5 voldoen. Het betreft ook benzinevoertuigen met de euronormen 1 en 2.

In 2020 moet de stad door een oordeel van de administratieve rechtbank in Kassel op 10-12-2019 de waarden van stikstofoxide nog een keer drastisch verlagen. Als dit niet lukt en er bij de controle begin 2021 de waarden alsnog te hoog zijn, wordt er in 2021 een rijverbod voor dieselvoertuigen die niet aan de euronorm 6 voldoen afgekondigd. De blauwe milieuzone beslaat hetzelfde gebied als de groene milieuzone. Deze bevindt zich binnen de ringweg van A3, A5 en A661.

Op grond van het oordeel van de federale bestuursrechter van 27-2-2018 kunnen dieselverboden vanaf deze datum rechtelijk door Duitse steden en gemeenten worden ingevoerd. Hierbij kunnen bepaalde wegen of gehele gebieden als rijverbodszones gelden. Deze dieselverbodszones (blauwe zones) kunnen op verschillende euroklassen en verschillende voertuigtypen betrekking hebben en ook nog tijdsgebonden zijn.

Tabellarisch overzicht over de milieuzone

Naam van de milieuzone:
Milieuzone Frankfurt Main (NOx) - Duitsland
Milieuzone geldig vanaf:
01-07-2021 De datum van geldigheid 1-7-2021 is nog niet zeker. Op 10 december 2019 oordeelde de administratieve rechtbank van Kassel dat Frankfurt tot eind 2020 de tijd heeft om de stikstofoxiden aanzienlijk te verbeteren. Als de grenswaarden voor 2021 niet worden nageleefd, worden rijverboden opgelegd!
Soort milieuzone:
Blijvend
Boetes :
80 €
Gebied van de milieuzone:
Afzonderlijke wegen in Frankfurt.