Nederlands
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Vind uw huidige toegangsstatus in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing (oranje).
Vind de huidige toegangsstatus voor uw gewenste milieuzone in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing voor een rijverbod (oranje).

Blauwe milieuzone in Keulen: Planning

De burgemeester van Keulen, Henriette Reker (partijloos) gaf aan dat men haar mening met betrekking tot de rijverboden niet kan veranderen. Deze zouden idealiter samen met de blauwe milieusticker worden ingevoerd, die nationaal uniforme regels invoert. Op de partijdag van het CDU in maart 2018 gaf ze echter aan dat men “niet op de blauwe milieusticker kan wachten” omdat de luchtvervuiling in vergelijking met andere grote Duitse steden erg groot is. Als er individuele rijverboden zouden komen wil de stad Keulen kijken hoe dit in andere steden wordt gehandhaafd. De stad Hamburg laat bijvoorbeeld zien hoe het niet in Keulen moet worden ingevoerd. Het is niet effectief om op bepaalde wegen een verbod in te voeren omdat men het probleem hiermee op het aangrenzende gebied verschuift. Hier komt de vraag op hoe een rijverbod zonder de blauwe sticker gecontroleerd kan worden. Er moet een voorbeeld aan België worden genomen, waar rijverboden binnen een milieuzone door intelligente camera’s worden gecontroleerd. Dit is echter een kosten- en tijdsintensieve variant die een langere planningsfase nodig heeft.

Stikstofoxide in Keulen: Informatie tot juni 2018

In Keulen zijn er momenteel 16 meetplaatsen voor luchtkwaliteit waar het Landesamt voor Natuur, Milieu en Consumentenbescherming Noordrijn-Westfalen het aandeel van schadelijke stoffen in de lucht meet. Op 14 meetplaatsen worden ook stikstofoxiden onderzocht. Het is belangrijk om te weten dat de concentratie stikstofoxide in Keulen sinds 2000 nauwelijks zijn veranderd. Op alle meetplaatsen worden de grenswaarden voor luchtvervuiling van de EU echter steeds weer overschreden. In het bijzonder op de Clevische Ring, waar het aandeel van stikstofoxide in de lucht met rond 80 µg/m3 regelmatig het dubbele van de toegestane grenswaarden bereikt.
Het bondsland Noordrijn-Westfalen heeft van de EU een termijnverlenging voor het aanhouden van de grenswaarden van de luchtkwaliteit gekregen. Deze verlenging wordt gegeven wanneer er kan worden aangetoond dat de betreffende regio op grond van slechte wegen, het klimaat of bijzonder sterke logistiek zich de luchtkwaliteit niet op korte termijn kan verbeteren. De stad Keulen kreeg de termijnverlenging in 2010 en verliep in 2015. Ondanks alles verviel sinds meerdere jaren de verbetering van de luchtkwaliteit.