Nederlands
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Blauwe Stikker FAQ veelgestelde vragen Grootste NOx vervuiler

Lokale bedrijven zijn de grootste stikstofoxide vervuilers

Bussen in openbaar vervoer en bedrijfswagens  de grootste potentiële vervuilers van stikstofoxiden in de steden. Bedrijven binnen een stad worden aangemoedigd  hun wagenpark van de benodigde filters te voorzien, met name ook de bussen in het openbaar vervoer en dat oudere bussen snel moeten worden vervangen door moderne Euro 6 bussen. Echter, aangezien deze aanzienlijke kosten, staan er geen consequenties tegenover in de meeste gevallen ondanks de slechte luchtkwaliteit en overschrijding van de uitstootgrenzen. Om deze reden hebben de Duitse milieu beweging en BUND hebben de afgelopen jaren een groot aantal klachten aangevoerd tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de schone lucht plannen. Dit is zowel tegen kleine plaatsen geweest als tegen Bundes Lander.
Tot nu toe bevestigde de rechter de klagers en vroeg de betreffende stad of de bevoegde autoriteit van de staat om maatregelen te nemen om de stickstof dioxide beteugelen. Dit betreft met name de beoordeling van de luchtkwaliteit in Mainz, Wiesbaden en Hannover.