Nederlands
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Blauwe Stikker FAQ veelgestelde vragen Wie heeft de Blauwe Sticker nodig?

Hoe wordt de Blauwe Sticker gedefinieerd en wie krijgt hem?

De Duitse Umwelthilfe (DUH) en daarmee verbonden milieuorganisaties hebben een definitie gemaakt van diegenen die een Blauwe Sticker krijgen. Dit zijn voornamelijk alleen nog maar dieselvoertuigen die aan de euronorm 6 voldoen (echter niet alle dieselauto’s die de euro 6 norm halen halen de noodzakelijke stikstofwaarden!) en benzinevoertuigen met euroklasse 3-6.
De volgende lijst bevat meer details.

“Toegestane” voertuigklassen voor de Blauwe Sticker:

Na de voorstellen van de DUH en hun wettelijke opvatting (die tot nu toe door de rechtbank is bevestigd), zullen de volgende euroklassen een Blauwe Sticker kunnen krijgen.

 • Benzineauto’s zonder directe inspuiting van de euroklassen 3-6
 • Benzineauto’s met directe inspuiting van de euroklasse 6c en 6d-Temp.
 • Benzineauto’s met directe inspuiting van de euroklasse 3-6b, op voorbaat dat er een Otto roetfilter erin is gebouwd.
 • Dieselauto’s, dieselvrachtwagens en op diesel rijdende bedrijfsvoertuigen van de euroklasse 6d-Temp.
 • Elektrische voertuigen zonder verbrandingsmotor.
 • CNG/LPG-voertuigen als personenauto’s, vrachtwagens en bussen van de euroklassen 3-6.

Let op: Omdat er nog geen wettelijke voorschriften in Duitsland zijn over welke voertuigen een Blauwe Sticker zullen krijgen, zijn de zojuist genoemde voorstellen van de DUH nog niet wettelijk verplicht!

Lichtblauwe en donkerblauwe milieustickers

Na actueel overleg van het Bondsamt voor Milieu van 6-3-2018 zouden er zelfs twee blauwe milieustickers mogelijk en nodig zijn.

De lichtblauwe milieusticker voor:

 • Benzineauto’s met directe inspuiting van de euroklassen 3-6 zonder Otto roetfilter.
 • Dieselauto’s, dieselvrachtwagens en op diesel rijdende bedrijfsvoertuigen van de euroklasse 5 met SCR-installatie (AdBlue).
 • Dieselauto’s, dieselvrachtwagens en op diesel rijdende bedrijfsvoertuigen van de euroklasse 6b en 6c.

De donkerblauwe milieusticker voor:

 • Benzineauto’s zonder directe inspuiting van de euroklassen 3-6
 • Benzineauto’s met directe inspuiting van de euroklasse 6c en 6d-Temp.
 • Benzineauto’s met directe inspuiting van de euroklassen 3-6 met Otto roetfilter.
 • Dieselauto’s, dieselvrachtwagens en op diesel rijdende bedrijfsvoertuigen van de euroklasse 6d-Temp.
 • Elektrische voertuigen zonder verbrandingsmotor.
 • CNG/LPG-voertuigen als personenauto’s, vrachtwagens en bussen van de euroklassen 3-6d-Temp.
Afbeelding: Flyer dieselrijverboden 1,5 MB

Alle informatie over dieselrijverboden, de Duitse Blauwe Sticker en de app kunt u in een flyer vinden.

Let op: omdat er nog geen wettelijke voorschriften in Duitsland zijn over welke voertuigen een Blauwe milieusticker zullen krijgen, zijn de zojuist genoemde suggesties en voorstellen van de Duitse Umwelthilfe, het Bundesamt für Umwelt en andere instituties nog niet wettelijk bindend!

Als u wilt weten welke auto naar de mening van ADAC Duitsland een laag risico loopt om in de komende jaren in Duitsland te worden getroffen door een rijverbod in de binnenstad, kunt u hier de positieve lijst van ADAC bekijken.

Ottomotoren met directe inspuiting

Ottomotoren met directe inspuiting hebben onder de benzinemotoren een bijzondere rol.
Deze techniek staat al een langere tijd in negatief daglicht bij milieuorganisaties, omdat deze benzineauto’s met directe inspuiting (meestal turbomotoren) weliswaar duurzamer dan een normale benzineauto’s (zuigermotoren) zijn, maar stoten echter een hoog aantal aan roet- en stikstofoxidedeeltjes uit en zouden daarom niet de euronorm 6 mogen halen.
De euronorm 6 kan voor zover alleen door benzineauto’s met directe inspuiting worden gehaald wanneer er een aparte filter is geïnstalleerd. Als dit niet het geval is overschrijden deze voertuigen de geldende normen met meer dan 100 procent.

Bestuurders van benzineauto’s met directe inspuiting kunnen pas vanaf een nieuwe toelating vanaf september 2018 meer zekerheid hebben om de euronorm 6c met de grenswaarden van stikstofdioxide te halen, omdat vanaf dan de roetfilter pas verplicht bij een nieuwe toelating moet worden geïnstalleerd.
Als alternatief kan eventueel een aparte installatie van een filter helpen om de norm te halen. Otto roetfilters zijn echter op dit moment nog zeldzaam. Peugeot en Citroën herbouwen echter al bij sommige modellen de filter.

Hybride voertuigen

In de recente discussie over de schadelijkheid van uitlaatgassen van dieselvoertuigen is er nog niet over hybride voertuigen gesproken. Natuurlijk hebben hybride voertuigen minder schadelijke emissies als benzine- of dieselvoertuigen.
Een wettelijke indeling hebben hybride voertuigen nog niet. Of deze een Blauwe Sticker zullen krijgen en welk type hybride voertuig welke milieusticker (lichtblauw/donkerblauw) zal krijgen is echter nog niet duidelijk.
In elk geval waarschuwt de Duitse Umwelthilfe (DUH) voor het aanschaffen van een dieselvoertuig of diesel hybride voertuig. Voor het kopen van een benzine hybride voertuig wordt niet gewaarschuwd.