In de hierboven genoemde steden zijn er al dieselverbodszones (blauwe milieuzones) afgekondigd of worden deze er verwacht.