Nederlands
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Blauwe Stikker FAQ veelgestelde vragen Wie en wat er door stikstofdioxide schade ondervindt

De schadelijke effecten van stikstofdioxide

Stikstofdioxide (NO2) is een giftige, rood-bruin en scherp gas, vergelijkbaar met chloor, dat iets onder dimerisatie (Polymerisatiion) vloeibaar kan worden tot N2O4 (distikstof) en komt voor als een spoor gas in de atmosfeer, meestal met de hoogste waarden in de nabijheid van bodem. Stikstofdioxide lid van stikstofoxiden, ook aangeduid als NOx.

Volgens een onderzoek door het Federaal Milieuagentschap UBA vanaf 2013,kan  een hoge concentratie van stikstofdioxide (NO2) in de lucht die we inademen bij mensen irritatie van de ogen, keel en ongemak veroorzaken aan de luchtwegen. Schade aan de luchtwegen kan op lange termijn  leiden en een toename van hart- en vaatziekten.
Chemisch heeft stikstofdioxide een sterk oxiderende kracht en draagt daarom bij aan de vorming van ozon op leefniveau. Tegelijkertijd leidt het tot stikstofeutrofiëring en verzuring van de bodem en beschadiging van de vegetatie. De World Health Organization (WHO) heeft NO2 als "kanker bevorderend voor de mens" betiteld, wat ook herhaaldelijk wordt benadrukt door de Duitse milieu beweging.