Nederlands
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Vind uw huidige toegangsstatus in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing (oranje).
Vind de huidige toegangsstatus voor uw gewenste milieuzone in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing voor een rijverbod (oranje).

Blauwe milieuzones in Leipzig/Dresden/Chemnitz: Planning

De Duitse steden Leipzig, Dresden en Chemnitz hebben al jaren problemen met luchtvervuiling. Hierdoor dreigen er aanklachten tegen Dresden en Chemnitz van de Duitse Umwelthilfe (DUH) wegens het overschrijden van de NO2-waarden. De verwijten werden in verband met de klachtenregen in juli 2017 opgeheven, die na het oordeel in het proces tegen de stad Stuttgatt in gang werd gezet. Eerst werden beide steden gedwongen om maatregelen te treffen die het aanhouden van de grenswaarden tot januari 2018 mogelijk maken. Daarnaast werd Halle aan het eind van 2017 aangeklaagd omdat er geen duidelijke maatregelen werden getroffen. Hoewel Dresden en Leipzig nog in mei 2017 zeiden dat ze geen blauwe milieuzones wilden invoeren, moesten ze andere werkende maatregelen zoeken. Dresden wil bijvoorbeeld sterk fietspaden en het openbaar vervoer gaan uitbouwen. Dit hoewel uit een enquête in heel Duitsland bleek dat de inwoners van Dresden het meest tevreden over hun openbaar vervoer zijn. Halle wil daarentegen met de bondsregering van Saksen-Anhalt samenwerken en binnenkort een onderzoek naar de luchtkwaliteit starten en een omleidende weg maken.

Stikstofoxide in Leipzig / Dresden / Halle: Informatie tot februari 2018

In het gehele bondsland Saksen werden de grenswaarden voor stikstofoxide net niet overschreden. Daarom heeft de Duitse Umwelthilfe de steden Leipzig en Dresden niet aangeklaagd. In Saksen-Anhalt is de situatie anders. Eind 2017 kondigde de Umwelthilfe aan de stad Halle aan te klagen.
Op dit moment wordt er op vier meetpunten de luchtkwaliteit gecontroleerd. Het jaarlijkse gemiddelde voor stikstofoxide is in de laatste jaren sterk afgenomen. In 2014 werd de laagste waarde sinds 1995 gemeten en werd de grenswaarde voor het eerst aangehouden. Sindsdien zijn de waarden relatief stabiel, maar zij echter toch iets hoger dan de norm.
Dresden: In de laatste jaren is het aantal keer dat de grenswaarden voor stikstofoxide zijn overschreden omlaag gegaan. Desondanks worden de waarden op knooppunten in de binnenstad altijd nog aanzienlijk overschreden, waarop een waarschuwing van de DUH volgde.
Halle: In het laatste jaar overschreden de dagelijkse metingen meermaals de door de EU voorgeschreven norm. De stad laat echter weten dat de grenswaarde voor stikstofoxide 35 keer in het jaar mag worden overschreden. In Halle was dit tot nu toe nog niet het geval.