Nederlands
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Vind uw huidige toegangsstatus in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing (oranje).
Vind de huidige toegangsstatus voor uw gewenste milieuzone in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing voor een rijverbod (oranje).

Blauwe milieuzone in Osnabrück: Planning

Als sinds 2006 heeft de stad Osnabrück problemen met het aanhouden van de grenswaardes voor stikstofoxide en fijnstof. Vervolgens werd er in 2010 besloten om in Osnabrück een milieuzone in te richten, dat grotendeels het stadscentrum omvat. Desondanks overschreden de jaargemiddelden de grenzen voor stikstofoxide regelmatig met 20% en 50%. Hierdoor behoort Osnabrück ook tot de steden die door de Duitse Umwelthilfe voor het niet aanhouden van de grenswaardes werden aangeklaagd. Er moest direct gehandeld werden.
De actualisering van het plan voor schone lucht van Osnabrück werd op 6-2-2018 aangenomen. De nieuwe variant bevat meerdere opmerkingen over dieselvoertuigen en de Blauwe Sticker. Er staat onder andere: “Omdat dieselvoertuigen ook in Osnabrück de grootste oorzaak van stikstofdioxide-uitstoot is (...) en de hoeveelheid in de laatste jaren is toegenomen is de milieuzone met de Blauwe Sticker een geschikte maatregel om de uitstoot van stikstofdioxide te verminderen.” Echter wordt er niet met de planning van zo’n zone begonnen voordat de regering het eens wordt over een uniforme, nationale markering van dieselvoertuigen.

Stikstofoxide in Osnabrück: Informatie tot februari 2018

De grenswaarden voor stikstofoxide worden in Osnabrück constant overschreden. Zo lag het jaargemiddelde in 2016 bij 48 µg NOx/m³ en in 2017 bij 44 µg NOx/m³.

In Osnabrück is er een interessante situatie van een partij overkoepelende burgerbeweging die sterk tegen de milieuzone werkt. De Bond voor Burgers in Osnabrück (Bund Osnabrücker Burger, BOB) pleitte dit jaar voor de afschaffing van de bestaande groene milieuzone en voor alternatieve maatregelen om het verkeer vloeiender te maken. Ook sprak het BOB tegen het invoeren van een blauwe milieusticker.
Aan de andere kant stelt de stad vast dat in 2006 al 17.400 burgers door het overschrijden van de grenswaarden waren getroffen, dat astma, longaandoeningen en hartziekten kan veroorzaken. Vanuit dit oogpunt ziet de stad de ernst van de situatie en wil naast het afschaffen van de milieuzone verdere maatregelen doorvoeren, zoals het verbeteren van fietspaden en de doorstroming van het verkeer. Zo organiseerde de stad in 2016 het eerste forum voor e-mobiliteit. Ook heeft Osnabrück naar eigen zeggen een van de grootste e-vlotten van Duitsland. Concrete plannen over het plannen van een blauwe milieuzone zullen echter pas met het bekendmaken van het nieuwe luchtkwaliteitsplan in oktober 2017 worden verwacht en kunnen alleen worden geconcludeerd uit de bovenstaande informatie worden.