Blauwe milieuzone in Osnabrück: Planning

Als sinds 2006 heeft de stad Osnabrück problemen met het aanhouden van de grenswaardes voor stikstofoxide en fijnstof. Vervolgens werd er in 2010 besloten om in Osnabrück een milieuzone in te richten, dat grotendeels het stadscentrum omvat. Desondanks overschreden de jaargemiddelden de grenzen voor stikstofoxide regelmatig met 20% en 50%. Hierdoor behoort Osnabrück ook tot de steden die door de Duitse Umwelthilfe voor het niet aanhouden van de grenswaardes werden aangeklaagd. Er moest direct gehandeld werden.
Omdat er in oktober 2017 een nieuw luchtkwaliteitsplan wordt bekend gemaakt, wordt er in verband met de discussie rondom diesel en na het oordeel in Stuttgart ook met een suggestie om een blauwe milieuzone in te voeren verwacht. Dit zou eerst alleen theoretisch zijn en bepaalde gebieden bedekken. De zone zou dus kleiner zijn als de bestaande groene zone. Omdat zowel het CDU als de FDP en de bond voor burgers in Osnabrück (BOB) tegen een blauwe zone zijn, zal het planningsproces nog een tijd duren, maar zou ook versneld kunnen worden door de dreigende aanklacht van de Duitse Umwelthilfe.

Stikstofoxide in Osnabrück: Informatie tot september 2017

In Osnabrück is er een interessante situatie van een partij overkoepelende burgerbeweging die sterk tegen de milieuzone werkt. De Bond voor Burgers in Osnabrück (Bund Osnabrücker Burger, BOB) pleitte dit jaar voor de afschaffing van de bestaande groene milieuzone en voor alternatieve maatregelen om het verkeer vloeiender te maken. Ook sprak het BOB tegen het invoeren van een blauwe milieusticker.
Aan de andere kant stelt de stad vast dat in 2006 al 17.400 burgers door het overschrijden van de grenswaarden waren getroffen, dat astma, longaandoeningen en hartziekten kan veroorzaken. Vanuit dit oogpunt ziet de stad de ernst van de situatie en wil naast het afschaffen van de milieuzone verdere maatregelen doorvoeren, zoals het verbeteren van fietspaden en de doorstroming van het verkeer. Zo organiseerde de stad in 2016 het eerste forum voor e-mobiliteit. Ook heeft Osnabrück naar eigen zeggen een van de grootste e-vlotten van Duitsland. Concrete plannen over het plannen van een blauwe milieuzone zullen echter pas met het bekendmaken van het nieuwe luchtkwaliteitsplan in oktober 2017 worden verwacht en kunnen alleen worden geconcludeerd uit de bovenstaande informatie worden.