Nederlands
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Blauwe Stikker FAQ veelgestelde vragen Oorzaken van stikstofoxiden

De oorzaak van stikstofoxiden

De belangrijkste bron van verhoogde NO2 vervuiling in de binnesteden komt door voertuigen met een dieselmotor zonder een rookgasreiniging volgens de laatste stand der techniek.
Het is bijzonder opmerkelijk dat dieselvoertuigen ten opzichte van benzinemotoren een veelvoud van gevaarlijke stikstofdioxide (NO2) uit te stoten. Dit geldt met name sinds de invoering van de Euro-norm 3, 4 en 5.
Een benzinemotor produceert volgens de standaard Euro 3 norm slechts een zeer geringe hoeveelheid NOx en een nauwelijks meetbare hoeveelheid NO2. Voor dieselvoertuigen anderzijds is het NOx-gehalte in de Euro 3 Groep al meer dan 4 keer zo hoog als de benzine motoren. De uitstoot van stikstofdioxide NO2 met bijna 0,3 g NO2 / km is veruit de hoogste waarde binnen Euro 3 groep en bijna 100 maal hoger in vergelijking met een benzinemotor met de  Euro 3 norm.
De Euro 4 en Euro 5 dieselvoertuigen vertonen dezelfde waarden als de Euro 3-diesel. Alleen de Euro 6 diesel motor laat betere stikstofdioxide waarden zien, maar dat is nog steeds ongeveer 10 keer meer dan dat van een vergelijkbare benzine motor volgens  Euro 6 norm.
Bouwmachines/voertuigen, bussen en andere commerciële voertuigen in het stadsverkeer laten ook hoge NO2 niveaus zien. Stadsbussen met een dieselmotor worden beschouwd als een van de grootste vervuilers. De NO2-waarden zijn hier ongeveer 5 tot 7 keer hoger dan die van dieselauto's.
Door de relatief lage snelheid en het veelvuldig gebruik ontstaan er bij een diesel lagere uitlaattemperaturen waardoor efficiënte reductie van NO2 word beperkt.  Door invoering van de euro 6-norm worden de fabrikanten van bussen gedwongen hun uitlaat technologie te optimaliseren  met een actief beheer van de temperatuur en andere technieken om zo te voldoen aan de strengere eisen omtrent de uitstoot van stikstofoxide.