Nederlands
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Vind uw huidige toegangsstatus in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing (oranje).
Vind de huidige toegangsstatus voor uw gewenste milieuzone in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing voor een rijverbod (oranje).

Blauwe milieuzone in Düsseldorf: Planning

Al in september 2016 heeft de administratieve rechter Düsseldorf verplicht om hun plan voor schonere lucht te verbeteren en daarbij ook dieselrijverboden in te voeren. Vroeger vroeg de rechter om “creatieve oplossingen” omdat Düsseldorf, de hoofdstad van Noordrijn-Westfalen, op grond van een grote vervoersovereenkomst met veel forenzen maar ook scheepvaart op de Rijn en daarmee met veel luchtvervuiling te maken heeft. Desondanks is er besloten om de beslissing rondom de dieselrijverboden als kort geding door de federale bestuursrechter in Leipzig te laten nemen. Deze besloot op 27-2-2018 dat rijverboden rechtelijk mogen zijn. Dit dwingt Düsseldorf tot handelen.
Tegen de beslissing van de rechter in vindt de regering van Düsseldorf echter dat dieselrijverboden niet zo doelmatig zijn. Hierdoor worden er geen concrete maatregelen in deze richting genomen. Een andere aanscherping van de bestaande milieuzone zou volgens een verklaring van het stadsbestuur echter vanaf 2020 komen indien de aanscherping van de milieustickerregeling op nationaal niveau van kracht wordt.

Stikstofoxide in Düsseldorf: Informatie tot juni 2018

In Düsseldorf zijn er 8 officiële meetplaatsen waar regelmatig waarden van fijnstof en stikstofdioxide (NO2) worden gemeten. Vier van deze meetplaatsen bevinden zich aan de Corneliusstraße, Dorotheenstraße, Merowinger Straße en Ludenberger Straße, die de gemiddelde jaarlijkse grenswaarden van 40 µg/m³ duidelijk overschrijden. De belasting aan de Corneliusstraße voer in oktober 2014 al tot het opstellen van een plan voor schonere lucht.
Naast het verkeer is in Düsseldorf echter ook de scheepvaart op de Rijn voor een groot deel voor de luchtvervuiling verantwoordelijk, waardoor het nut van het invoeren van een dieselrijverbodszone in twijfel wordt getrokken.