Nederlands
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Blauwe Stikker Algemene informatie

Rijverboden voor dieselvoertuigen

Verkeersbord rijverbod zone Hamburg

Door het oordeel van het Bundesverwaltungsgericht (federale bestuursrechter) van 27-2-2018 kunnen steden en gemeenten rijverboden voor dieselvoertuigen afkondigen.
Omdat steden en gemeenten alleen bij stilstaand verkeer dieselvoertuigen kunnen controleren is er geen controlemogelijkheid in het geval van een aangewezen deel van de weg waar dieselvoertuigen uitgesloten zijn. Hiervan zijn geparkeerde auto’s die gecontroleerd zullen worden uitgesloten. Hierdoor is het een taak voor de politie om onbevoegd rijdende dieselvoertuigen te controleren om een rijverbod voor alle of delen van euroklassen te handhaven.

Omdat de politie niet bij verkeerslichten zal staan om op groen wachtende voertuigen te controleren is alleen een algemene voertuigcontrole of een steekproefcontrole langs de weg met het controleren van enkele voertuigen voor deze situatie gepast.

Bij een rijverbod van een gemeente of stad horen echter niet alleen uitzonderingen maar ook exact gedefinieerde regels. In het bijzonder over op welke tijdstippen en op welke weekdagen het rijverbod de voertuigen uitsluit., net als op welke voertuigtypen en voor welke euroklassen van voertuigen het rijverbod betrekking heeft. Ook zou men extra voertuigen met technische bijzonderheden (zoals een injectiemotor) van de zone uit kunnen sluiten.

Het is ook belangrijk om het rijverbod met betrekking tot aanwonenden en bezoekers te regelen. Omdat aanwonenden waarschijnlijk een uitzondering kunnen aanvragen blijft het probleem met bezoekers over.
De gemeente wil niet controleren of het gaat om een bestuurder die regelmatig in de zone is of dat de bestuurder een strategische halte bij de bakker maakt om ongehinderd met een euro 3 dieselvoertuig door de zone te kunnen rijden.

Zonder milieustickers zijn er geen effectieve controles mogelijk

Alle hiervoor genoemde en verdere vragen en problemen kunnen met het invoeren van de Blauwe Sticker worden opgelost. Zonder deze sticker is het niet mogelijk om het stilstaand en rijdend verkeer goed te controleren.
Een echt efficiënte en eerlijke controle van het stilstaand en rijdend verkeer voor het handhaven van een rijverbod zal zonder de Blauwe Sticker niet mogelijk zijn.

De federale bestuursrechter bevestigt dieselverbod: gratis Green-Zones app met rijverbodszones!

Dagelijkse toegangsstatus van elke zone en alle soorten milieustickers in Europa op onze website en via de app.
Je vindt de interactieve en zoombare vorm van deze milieuzonekaart in onze gratis Green Zones-App

Het besluit voor een dieselverbod in de procedure voor Stuttgart, Düsseldorf en andere potentiële steden in Duitsland staat. De Duitse Umwelt Hilfe (DUH) heeft voor de federale bestuursrechter gepleit voor een verbetering van de luchtkwaliteit en een mogelijk dieselverbod in gemeenten en heeft op 27-2-2018 gelijk gekregen.

Nu kan ervan uit worden gegaan dat er in 2018 in Stuttgart, Düsseldorf en andere Duitse steden dieselverboden worden ingevoerd die vast gedefinieerde zones (blauwe milieuzones) of wegen zullen betreffen. Of het bij een dieselverbod alleen om de euroklassen 1-5 of ook de euroklasse 6b/6c zal gaan zal in de loop van 2018 duidelijk worden.

Het is verwacht dat ook steden als München, Berlijn, Düsseldorf, Osnabrück, Stuttgart en mogelijk andere steden een rijverbod voor dieselvoertuigen zullen invoeren omdat deze steden er door het besluit van de federale bestuursrechter nu de mogelijkheid toe hebben.

Hierdoor zullen bestuurders van dieselvoertuigen het moeilijk krijgen. Niet alleen de waardevermindering van de voertuigen wordt groter, ook zijn er zorgen omtrent de vraag hoe en welke euroklassen überhaupt nog veilig zijn en in de toekomst in welke steden mogen rijden.