Nederlands
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Vind uw huidige toegangsstatus in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing (oranje).
Vind de huidige toegangsstatus voor uw gewenste milieuzone in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing voor een rijverbod (oranje).

Blauwe milieuzone in München: Planning

De burgemeester van München, Dieter Reiter, ziet rondom het thema luchtvervuiling de noodzaak om dringende maatregelen te treffen en heeft ruimte gemaakt voor een langere planningsfase. Op het thema wordt, door de openstaande aanklacht van de Duitse milieuhulp over het aanhouden van de grenswaarden, druk gelegd. In het begin van 2018 eiste de Duitse Umwelthilfe opnieuw de betaling van een dwangsom omdat het plan voor schone lucht altijd nog geen effectieve maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit bevat. Daarom moeten er aankomend jaar mogelijke maatregelen en hun positieve effecten op de stedelijke luchtkwaliteit worden besproken. Met het besluit van de federale bestuursrechter (Bundesverwaltungsgericht) van 28-2-2018 werd de situatie van München stilgelegd. Reiter wil zo snel mogelijk met de Beierse regering samenwerken en een oplossing voor München vinden.
Negatief geluid tegen deze plannen komt niet alleen uit de politieke hoek, maar ook uit in München gevestigde autoconcerns als BMW, die liever op mogelijkheden bij het kopen van auto's met alternatieve aandrijvingen doelt. De groene partij daarentegen gaat zelfs nog verder en wil naast het invoeren van een blauwe milieuzone ook nog bijzonders schadelijke SUV's uit de binnenstad verbannen. Het debat in München wordt dus door veel verschillende partijen veelzijdig gevoerd.

Stikstofoxide in München: Informatie tot februari 2018

München was in 2017 de stad met de hoogste stikstofdioxidevervuiling van Duitsland. In de Beierse bondshoofdstad lag het jaargemiddelde bij 78 µg/m3.
In München bestaan op dit moment 5 meetpunten die door de milieu-instantie van de deelstaat Beieren worden gebruikt. Hier worden onder andere dagelijkse gemiddelden voor stikstofoxide gemeten die tot wel 150% van de door de EU voorgeschreven grens van 40 µg/m3 bereiken. De schuld aan deze overschrijdingen ligt grotendeels bij dieselvoertuigen die de voorgeschreven norm voor stikstofoxide niet aanhouden. Daarom heeft München al verschillende initiatieven genomen. Zo werd het DHL-depot in het stadscentrum gezet, waarvan alleen nog maar met elektrische auto's en e-scooters wordt geleverd.  Aan de andere kant wordt het achterblijven van concrete maatregelen voor het vernieuwen van het verkeer in München bekritiseerd, omdat dit op moment nog niet innovatief genoeg is. Door de hoge luchtvervuiling ziet burgemeester Reiter omvangrijke maatregelen als noodzakelijk, maar heeft echter laten weten dat er aan het invoeren van een rijverbod geen ontkomen aan is.