Nederlands
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Blauwe Stikker FAQ veelgestelde vragen Overschrijding van grenswaarden

De overschrijding van limieten

Vooral dieselauto's zonder een goede emissiebeperking zijn verantwoordelijk voor luchtvervuiling. Al een aantal jaren is de uitstoot van stikstofoxide in Duitslands stadscentra is niet in overeenstemming met de wettelijke eisen. Het stikstofdioxide probleem (NO2) in de stadscentra in Duitsland vooral het gevolg van het verkeer daar.
Volgens het Federaal Milieuagentschap verantwoordelijk voor het meten van de lucht kwaliteit (augustus 2014)waren de stikstof waarden gedurende het hele jaar 2013,  in meer dan de helft van de meetstations in de agglomeraties hoger dan de toegestane limiet van 40 ug / m3.
Volgens een verklaring van het UBA uit januari 2018 over de luchtkwaliteit lagen de gemiddelde stikstofdioxidewaarden in het jaar 2017 in 66 Duitse steden boven de toegestane grenswaarde van 40 μg/m3. Dit in tegenstelling tot de meer landelijke gebieden en in de wijdere omgeving van agglomeraties waard de NO2 jaargemiddelde (UBA) sterk onder de limiet van 40 ug / m3 liggen.
Alle actuele waarden kunt u hier zien.