Polski
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Niebieskiej Plakietki FAQ Często zadawane pytania Przekroczenie wartości granicznych

Przekroczenie wartości granicznych

Za zanieczyszczenie powietrza odpowiadają w szczególności pojazdy wyposażone w silnik Diesla bez odpowiedniego systemu oczyszczania spalin. Jak od kilku lat wiadomo, poziom tlenków azotu w niemieckich śródmieściach nie spełnia wymogów ustawowych. W tym przypadku za problemem tlenku azotu (NO2) w Niemczech stoi ruch drogowy w centrach miast.
Według danych Federalnej Agencji Ochrony Środowiska (dane na styczeń 2018) na temat jakości powietrza, średnie wartości wartości stężenia dwutlenku azotu w 2017 roku przekraczały dopuszczalną wartość 40 g/m3 w 66 miastach w Niemczech. Aktualne wartości znajdują się tutaj.
Z kolei, jak podaje UBA, na terenach wiejskich oraz w okolicach aglomeracji wartości NO2 w połowie roku plasowały się znacznie poniżej wartości granicznej 40 μg/m3.