Polski
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Niebieska strefa ekologiczna w Kolonii – plany

Nadburmistrz Kolonii Henriette Reker (bezpartyjna) wielokrotnie podkreślała, że jej zdaniem nie można uniknąć zakazu prowadzenia pojazdów. Najlepiej byłoby, gdyby towarzyszyła mu niebieska plakietka wprowadzająca jednolite przepisy krajowe. Na konwencji CDU w marcu 2018 r. stwierdziła jednak, że "nie można czekać na niebieską plakietkę", ponieważ zanieczyszczenie powietrza jest bardzo wysokie, również w porównaniu z innymi dużymi miastami niemieckimi. Gdyby doszło do indywidualnych zakazów prowadzenia pojazdów, to Kolonia chce się inspirować innymi przykładami. Przykład Hamburga pokazuje, jak nie chcą tego robić w Kolonii. Zamykanie poszczególnych dróg jest nieefektywne, ponieważ problem jest zbyt łatwo przenoszony na sąsiadujące obszary. Pojawia się również pytanie, w jaki sposób można kontrolować zakaz bez niebieskiej plakietki. Tutaj spogląda się na Belgię, gdzie inteligentne kamery sprawdzają zakazy jazdy w strefie ekologicznej. Byłby to jednak wariant kosztowny i czasochłonny, wymagający dłuższej fazy planowania.

Tlenki azotu w Kolonii – Stand informacji do czerwca 2018

W Kolonii (Köln) znajduje się obecnie 16 stacji pomiarowych jakości powietrza, w których Krajowy Urząd Ochrony Środowiska Naturalnego i Konsumentów (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz) Nadrenii Północnej-Westfalii mierzy udział zanieczyszczeń w powietrzu. W 14 z tych miejsc badane są również tlenki azotu. Należy zauważyć, że od 2000 r. stężenie dwutlenku azotu w Kolonii prawie się nie zmieniło. Jednakże we wszystkich punktach pomiarowych stale przekraczane są dopuszczalne wartości UE dotyczące zanieczyszczenia powietrza. Na szczególną uwagę zasługuje tu Clevische Ring, w którym udział tlenku azotu w powietrzu, wynoszący około 80 µg/m3 , regularnie osiąga wartości dwukrotnie przekraczające dopuszczalne wartości graniczne.
Ponadto krajowi związkowemu Nadrenia Północna-Westfalia przedłużono termin na dostosowanie się do unijnych norm jakości powietrza. Przedłużenie to zostaje przyznane, jeżeli zostanie udokumentowane, że dany region nie może poprawić jakości powietrza w krótkim czasie ze względu na niekorzystne układy ulic, warunki klimatyczne lub szczególnie intensywny transport dalekobieżny. Przedłużenie terminu zostało przyznane miastu Kolonia w 2010 r. i wygasło w 2015 r. W rezultacie poprawa jakości powietrza jest od kilku lat jest nieważna.