Polski
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Niebieskiej Plakietki FAQ Często zadawane pytania Największe przyczyny powstawania NOx

Zakłady komunalne emitują najwięcej tlenku azotu

Autobusy wykorzystywane na potrzeby transportu miejskiego i miejskie pojazdy użytkowe są potencjalnie największymi emitentami tlenków azotu.
Na zakłady miejskie należy nałożyć obowiązek zmodernizowania ich pojazdów, w szczególności autobusów, które posiadają na stanie, w taki sposób, aby były one wyposażone w systemy redukcji spalin oraz zastąpienia starszych pojazdów nowymi autobusami spełniającymi wymogi normy Euro 6.
Z uwagi na fakt, iż wiąże się to z odczuwalnymi kosztami, prawie we wszystkich przypadkach nie podejmuje się wystarczających kroków – pomimo złej jakości powietrza i poziomu zanieczyszczenia utrzymującego się ponad przepisaną górną granicą.
Z tego powodu w ubiegłych latach organizacje Deutsche Umwelthilfe i BUND wielokrotnie pozywały odpowiedzialnych za ustalanie planu utrzymania czystości powietrza. Mogą to być gminy lub właściwe kraje związkowe.
Jak dotąd w każdym z tych przypadków sądy przychylały się do pozwów i wzywały pozwane miasto lub właściwą instytucję kraju związkowego do podjęcia działań mających na celu redukcję poziomu dwutlenku azotu. Takie wyroki zapadły przede wszystkim w Moguncji, Wiesbaden i Hanowerze.