Jasno- albo ciemnoniebieska- w każdym razie niebieska plakietka wejdzie w życie

Kiedy, gdzie, dlaczego: bieżące informacje na temat niebieskiej plakietki ekologicznej

Niebieska plakietka- jasnoniebieska albo ciemnoniebieska- w każdym razie niebieska

Zakaz poruszania się pojazdów z silnikami wysokoprężnymi w Niemczech! Zdrowie ważniejsze od mobilności!

27 lutego 2018 r. Federalny Sąd Administracyjny orzekł, że zakaz stosowania oleju napędowego w szczególnie zanieczyszczonych centrach miast jest prawnie dopuszczalny. W Lipsku podjęto decyzję o zastosowaniu procedur skokowych (rozstrzyganie w sądach najwyższej instancji z pominiȩciem instancji pośrednich) krajów związkowych Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii.
Obecnie jasne jest, że pojazdy z silnikami wysokoprężnymi, które emitują szczególnie dużą ilość tlenku azotu, mogą być wyłączone z ruchu drogowego. Decyzja, w jaki sposób postepowanie to zostanie wdrożone w życie, zapadnie w najbliższych tygodniach. W każdym razie w przyszłości  odróżnić należy pojazdy o szczególnie wysokiej emisji podtlenku azotu od pojazdów czystych. Jasne jest już, w jaki sposób zakazy te będą wdrażane w niebieskich strefach.
Dla ich zastosowania istnieją jednak różne możliwości: Czy zakazy poruszania siȩ  pojazdów powinny obowiązywać na stałe i czy dotyczyć powinny  wszystkich pojazdów? Czy wykluczony z ruchu powinien być tylko transport komercyjny, czy właśnie tego transportu wykluczenie nie powinno dotyczyć? Czy zakaz poruszania sie mógłby obowiązywać jedynie czasowo w przypadku szczytów zanieczyszczenia powietrza, jak ma to miejsce we Francji?
W każdym razie miasto Hamburg, podejmując decyzjȩ o wprowadzeniu z końcem maj 2018 dwóch stref zakazu poruszania sie pojazdów z silnikami Diesla, dało już dobry przykład. O tym, które naklejki mają zastosowanie w tych strefach można siȩ dowiedzieć tutaj.

Dwie niebieskie plakietki?

Jasnoniebieska 5 dla Diesla EURO 4-6b, ciemnoniebieska dla Diesla EURO 6d-Temp.

Federalna Agencja Ochrony Środowiska rozważa wprowadzenie dwóch rodzajów nowych plakietek w celu identyfikacji pojazdów, które emitują mniej tlenku azotu. Jeden rodzaj plakietek nie wystarczy ponieważ nawet najnowsze pojazdy z silnikiem Diesla, które były przedmiotem manipulacji pod wzglȩdem emisji spalin, nadal przewyższają dopuszczalną emisję tlenku azotu. Z tego powodu mogą niedługo zostać wprowadzone dwa rodzaje plakietek: jasnoniebieska dla pojazdów z silnikami Diesla doposażonych oraz spełniających normy Euro 5, jak również dla pojazdów z Euro 6, które zostały już dopuszczone do ruchu. Druga plakietka ciemnoniebieska zostanie przyznyna tylko nowym pojazdom z silnikiem Diesla oraz klasą 6 i 6-Temp. Druga, ciemnoniebieska plakietka potrzebna bȩdzie tylko w stosunkowo niewielkich, szczególnie bardzo zanieczyszczonych obszarach. W ten sposób stopniowe wprowadzanie zakazów poruszania siȩ pojazdów, jak na przykład w Stuttgarcie, bȩdzie ułatwione. Wszystkie szczegóły dotyczące, kto jaką plakietkȩ otrzyma znajdują siȩ tutaj.

Frankfurt Main: Zakazy jazdy od lutego 2019

W dniu 05.09.2018 Sąd Administracyjny w Wiesbaden orzekł o zakazie prowadzenia pojazdów z silnikiem diesla dla miasta Frankfurt. We Frankfurcie wartości graniczne dla tlenku azotu są już od wielu lat przekraczane. Mimo że od 2000 r. obserwuje się pozytywną tendencję, a zanieczyszczenie powietrza spada, pozostaje ono powyżej dopuszczalnych wartości granicznych wprowadzonych w celu ochrony zdrowia obywateli. Z tego powodu stowarzyszenie Deutsche Umwelthilfe DUH pozwała land Hesja o aktualizację planów ochrony powietrza. Teraz odpowiedzialny sędzia zdecydował, że od 01.02.2019 EURO-4 diesel i gorsze oraz silniki benzynowe klasy EURO 1 i 2 nie mogą już wjeżdżać. Od września 2019 pojazdy z silnikami diesel klasy EURO 5 również zostaną wyłączone ze strefy ekologicznej. Orzeczenie to odpowiada zatem orzeczeniu Federalnego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że zakazy prowadzenia samochodów z silnikiem diesel klasy EURO 5 przed wrześniem przyszłego roku były nieproporcjonalne. W okresie poprzedzającym rozprawę miasto Frankfurt oświadczyło, że nie będzie rozpatrywać indywidualnych zakazów jazdy na kilku drogach. Oczekuje się, że zakazy jazdy zostaną wprowadzone w całej istniejącej zielonej strefie ekologicznej.

Stuttgart i Hamburg: Niebieskie strefy ekologiczne w aplikacji Green-Zones

Od 31.05.2018: Niebieska strefa ekologiczna w Hamburgu

Green-Zones, portal informacyjny dotyczący europejskich stref ekologicznych, przedstawia również tutaj na niebieska plakietka, zestawienie  wszystkich znaczących informacji oraz aktualnych wypowiedzi na temat zakazu poruszania siȩ pojazdów z silnikami Diesla.
Federalnej Agencji Ochrony Środowiska, wymogi wdrożeniowe wynikające z wyroku w Lipsku, informacje z dokumentów planistycznych z pozwanych przez DUH miast zostaną podsumowane i przedstawione w postaci praktycznych zasad, konkretnych klas EURO, jak również w postaci interaktywnych, możliwych do powiȩkszania map.

Stuttgart należy do tych miast, które jaszcze w roku 2018 zamierza wprowadzić zakaz poruszania siȩ dla pojazdów z silnikami Diesla. Jeszcze w tym roku wszystkie pojazdy z silnikami Diesla, które nie spełniają norm Euro-5 mają zostać wycofane z ruchu. Od roku 2019 zakaz ten może objąć również pojazdy spełniające normy EURO-5.  Dalsze zaostrzenia planowane są od roku 2022. Dokładne rozszerzenie podzielonych na 22 pojedyncze strefy niebieskich stref ekologicznych planu kontroli zanieczyszczenia powietrza w wersji 9 z maja 2017 znajduje siȩ do obejrzenia na Green-Zones App oraz na  Blaue-Plakette.de
Niebieska strefa ekologiczna  w Hamburgu jest mniej rozdrobniona, ale zasady w niej obowiązujące są równie skomplikowane. Chociaż jest ona podzielona tylko na dwie części, w każdej z nich obowiązują inne zasady wjazdu. W strefie Stresemannstraße zakazem poruszania siȩ objęte są tylko samochody ciȩżarowe z EURO 0-5, samochody osobowe (Diesel/benzyna) mogą obecnie poruszać siȩ bez ograniczeń. Natomiast na Max-Brauer-Allee również samochody osobowe z silnikiem Diesla objȩte są zakazem wjazdu.

Zakaz poruszania siȩ pojazdów z silnikami Diesla ustanowiony przez OVG (Naczelny Sąd Administracyjny) w Lipsku został potwierdzony!- Bezpłatna aplikacja dotycząca zakazu ruchu dla Diesla dostȩpna od zaraz!

Szczegółowe, możliwe do powiȩkszenia mapy wszystkich niebieskich stref ekologicznych w Niemczech.
Opis zasad regulujących zakaz poruszania siȩ pojazdów z silnikami Diesla oraz niebieskiej plakietki (danego) miasta.
Zielone i niebieskie strefy ekologiczne w Niemczech i innych krajach Europy.

W dniu 22.02.2018 r. Federalny Sąd Administracyjny w Lipsku zatwierdził wszczętą przez DHU (organizacja pozarządowa zajmująca siȩ ochroną środowiska) procedurę związaną z urzymaniem czystości powietrza oraz zakazem prowadzenia pojazdów z silnikami Diesla w Stuttgarcie i Düsseldorfie.

Założyć można, że zakazy poruszania siȩ pojazdami z silnikami Diesla nie ograniczą siȩ tylko do Stuttgartu  i Düsseldorfu, ale w perspektywie średnioterminowej  wprowadzone zostaną również na niektórych drogach lub strefach w co najmniej 10 innych niemieckich miastach.

Z racji tego, że rozchodzi siȩ o bardzo złożony wyrok, należy najpierw poczekać na jego pisemne uzasadnienie.

W każdym przypadku oczekiwać należy, że wartość rynkowa pojazdów z silnikami Diesla będzie nadal gwałtownie spadać, a kierowcy tych pojazdów będą coraz bardziej niepewni, gdzie i kiedy mogą wjechać do danej strefy.  Więcej informacji na temat zakazu wjazdu pojazdów z silnikami Diesla znajduje siȩ tutaj.

Do rozpoznawania, omijania lub poruszania się po stałych lub tymczasowo ustanowionych strefach zakazu poruszania siȩ pojazdow z silnikami wysokoprȩżnymi, jak również do poruszania sie po nich odpowiednich typów pojazdow lub pojazdów oznakowanych odpowiednią plakietką, konieczne jest korzystanie z aplikacji Green-Zones.
Oto kilka informacji na temat działania aplikacji Green-Zones. Pobierz bezpośrednio dla Androida i iOS w 9 językach w Play-Shopie lub App-Store.

pdf-broszura do pobrania: Wszystko, co musisz wiedzieć o niemieckich zakazach jazdy dla pojazdów diesel!

Federalny Minister Środowiska Hendricks: „Ci, którzy są dodatkowo doposażeni i których zakaz nie dotyczy, też muszą być oznakowani"

Niezależnie od tego, czy zakaz z silnikami diesla dotyczyć bȩdzie pojazdów z tylko w Hamburgu, Düsseldorfie i Stuttgarcie, czy też w roku 2018  zostanie wprowadzony również w innych miastach: Faktem jest, że we wszystkich tych miastach należy różnicować Diesel czysty od Diesla brudnego, a te z kolei odróżniać należy od pojazdów benzynowych i pojazdów elektrycznych. Już od ponad roku zarówno wśród ekspertów, jak i podczas spotkań grupowych w Niemczech panuje przekonanie: Można to zrobić tylko przy użyciu niebieskiej plakietki.
Jest to jeden z powodów, dla których federalna minister środowiska Barbara Hendricks ogłosiła jakiś czas temu: „Ci, którzy są  dodatkowo doposażeni i których zakaz nie dotyczy, też muszą byc oznakowani". Jest to spostrzeżenie, którego ministerstwo transportu pod przewodnictwem CSU  jeszcze nie osiągnȩło.

© OpenStreetMap-Mitwirkende & Green-Zones GmbH
Zakup plakietki lub winietki ekologicznej coraz częściej przestaje być wystarczający w Europie. Decydująca w wielu przypadkach jest wiedza, jaka klasa każdej z plakietek lub winietek może aktualnie wjechać do jakiego rodzaju strefy ekologicznej. Więcej na temat usług informacyjnych Green-Zones w czasie rzeczywistym tutaj ...
Czy moim dieslem mogę wjeżdżać nadal do miasta? Co dalej z transportem komercyjnym? Czy to wszystko nie jest trochę zakręcone? To wszystko są zasadne pytania naszych zatroskanych obywateli! Sens i bezsens wokół NOx & Co. - co dwa tygodnie będą brane na nowo na celownik w Niebieskich Kreskówkach ...
Tlenki azotu - szczególnie z samochodów diesel - są powodem, dlaczego wprowadza się Niebieską Plakietkę. Kto chce wiedzieć, jak i gdzie oddziaływują tlenki azotu, kto poza VW & Co. jest za nie odpowiedzialny i jak szkodzą one naszemu zdrowiu, ten może tutaj zaczerpnąć szczegółowych informacji na ten temat ...
Blaue Plakette N OX 2017 (Guilloche)
Deutsche Umwelthilfe (niemiecka organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną środowiska i praw konsumenckich) opracowała definicję uprawnionych do otrzymania Niebieskiej Plakietki. Według niej zasadniczo są to już tylko samochody diesel, które odpowiadają normie spalin Euro 6, jak również samochody benzynowe z normą Euro 3 i wyższą. Wszystkie szczegóły i możliwe alternatywy tutaj ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
Zielona Plakietka Środowiskowa zwana także plakietką pyłków jest przewidziana dla samochodów z normą Euro-4, które chcą wjechać do niemieckich stref środowiskowych. Informacja o niemieckiej plakietce środowiskowej podane są w 21 językach i może zostać u nas w ciągu 24 godzin nabyta drogą kupna ...
Dajemy Państwu przegląd różnych rodzajów plakietek, które są używane przez krajowe instytucje w tematach pyłków, tlenków azotu, elektro, CO2 i środowiska. Zaopatrzymy Państwa w wymagane plakietki i winiety każdego z krajów w Europie ...
Blaue Umweltzone Zonenschild blau
Kiedy, gdzie i jak oraz w jakich miastach powinny i mogą zostać wprowadzone niebieskie strefy środowiskowe, to ustala każdy z zainteresowanych samorządów. Berlin, Monachium, Stuttgart & Co. obwieszczą swoje regulacje terminowo. Wszystkie newsy z miast znajdą Państwo tutaj  ...
Green Zones informuje na ponad 40 europejskich stronach na temat pyłków/tlenków azotu, środowiska i CO2 w ponad 20 językach o wzrastających ograniczeniach dla ruchu drogowego w krajach europejskich poprzez tworzenie stref środowiskowych ...