Polski
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Niebieskiej Plakietki FAQ Często zadawane pytania Pozwy w sprawach o obciążenie środowiska tlenkami azotu i ich powodzenie

Obecna fala skarg przeciwko zanieczyszczeniu NO2

Kto oskarża?
W Niemczech, z powodu przekroczenia średnich rocznych dopuszczalnych wartości tlenku azotu, kilka miast  pozwanych zostało do sądu. Większość skarg wnoszonych jest przez DUH, niemiecką organizację pozarządową zajmującą się ochroną środowiska. Pod koniec 2017 roku DUH wytoczyła kilkanaście powództw przeciwko miastom.
Oprócz niemieckiej organizacji pomocniczej działającej na rzecz ochrony środowiska DUH, postepowanie sądowe przeciwko kilku gminom wszczął również  zorientowany na ekologiȩ automobilklub VCD. Obie organizacje współpracowały m. in. w procesie sądowym przeciwko Monachium, który rozstrzygnięto już w 2016 roku. VCD jest organizacją non-profit, zarejestrowaną i działającą na rzecz zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska polityki transportowej.

Kto jest oskarżany?
Wśród kilkunastu miast przeciwko którym obecnie toczą się postępowania jest Berlin, Hannower i Kolonia. Ponadto trzy miasta: Monachium, Düsseldorf i Stuttgart, zostały już z powodzeniem pozwane o rewizję swoich planów kontroli zanieczyszczeń powietrza.
Spiegel Online opublikował w sierpniu 2017 r. długą listę ponad 30 gmin, które również znalazły sie na celownniku DUH.

Nieprzerwanie trwające sukcesy prawne w walce z zanieczyszczeniem tlenkiem azotu

Już w grudniu 2015 r. Sąd Administracyjny w Berlinie orzekł, że na autostradzie federalnej B2 w Berlinie-Weißensee, na 900-metrowym odcinku trasy, prawdopodobnie poruszać się będzie można tylko z prędkościa 30 km/godz. Decyzja ta została podjęta po złożeniu pozwu przez jednego z mieszkancowców w związku z wysokimi wartościami stężenia tlenków azotu.
Rok później DUH wygrał sprawę dotyczącą przekroczenia przez miasto Düsseldorf norm jakości powietrza. Miasto zostało zobligowane do wprowadzenia zakazu poruszania się pojazdów z silnikami Diesla oraz opracowania dodatkowego znaku dtogowego. Kolejny przełomowy wyrok zapadł w 2017 r., kiedy to Sąd Administracyjny w Stuttgarcie wyraźnie zalecił wprowadzenie zakazu poruszania sie dla pojazdów z silnikiem Diesla w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Obydwa orzeczenia zostały w postepowaniu skokowym wniesione do Federalnego Sądu Administracyjnego w Lipsku , gdzie w lutym 2018 roku zapadly ostatczne decyzje.
Monachium zostało również zmuszone przez sąd do rewizji planu kontroli zanieczyszczenia powietrza. Ponieważ jednak miasto nadal nie planowało wprowadzenia zakazu poruszania się pojazdami z silnikami Diesla, zostalo ono już kilkakrotnie ukarane grzywną.

Pozew do Federalnego Sądu Administracyjnego w Lipsku

W dniu 27 lutego 2018 r. Federalny Sąd Administracyjny w Lipsku orzekł, że wprowadzenie zakazu poruszania siȩ pojazdów z silnikami Diesla jest prawnie dopuszczalne. Sąd zobowiązał wymienione powyżej miasta do przestrzegania zaleceń sądów i wprowadzenia zakazu poruszania siȩ pojazdów z silnikami Diesla. Obecnie rozważa się możliwość włączenia takich środków do planów kontroli zanieczyszczenia powietrza w skali ogólnokrajowej. Spodziewać siȩ należy, że DUH będzie w stanie wygrać kolejne sprawy sądowe. Z tego powodu rząd federalny podejmuje kroki mające na celu znalezienie rozwiązania ogólnokrajowego, a którym mogłaby być niebieska plakietka.