Polski
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna Hamburg (niebieska)

W dniu 28 lutego 2018 r. miasto Hamburg wprowadziło zakaz poruszania siȩ pojazdów z silnikiem Diesla w części ulicy Max-Brauer-Allee i na całej długości Stresemannstraße.
Od dnia 31.05.2018 r. na tych dwóch drogach będzie obowiązywał zakaz poruszania się samochodami osobowymi i ciężarowymi z silnikiem Diesla niespełniającymi normy EURO6.
W drodze wyjątku ustalono, że na Stresemannstraße zakaz na chwilȩ obecną dotyczy wyłącznie samochodów ciężarowych i nie dotyczy samochodów osobowych.

Na podstawie orzeczenia Federalnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2018 r. niemieckie miasta i gminy mogą obecnie zgodnie z prawem wprowadzić zakaz poruszania siȩ pojazdów z silnikami Diesla. W tym przypadku poszczególne drogi lub całe obszary mogą być wyznaczone jako strefy zakazu jazdy.

Strefy zakazu dla pojazdów z silnikami Diesla (strefy niebieskie) mogą dotyczyć różnych klas EURO i różnych typów pojazdów, jak również, mogą być ograniczone w czasie.
Hamburg jest pierwszym miastem w Niemczech, które w celu obniżenia poziomu tlenków azotu wprowadziło zakaz poruszania siȩ pojazdów z silnikami Diesla.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Hamburg Max-Brauer-Allee (NOx) - Niemcy
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
31.05.2018
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca
Grzywna:
25-75 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa obejmuje 600 metrowy odcinek Max-Brauer-Allee pomiȩdzy Julius-Leber-Straße i Holstenstraße.