Polski
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Niebieska strefa ekologiczna w Lipsku/ Dreźnie/Halle- planowana

Środkowoniemieckie miasta Lipsk, Drezno i Halle od lat walczą z zanieczyszczeniem powietrza. Wobec tego Drezno i Halle mogą obawiać się pozwu ze strony niemieckiej organizacji ekologicznej Deutsche Umwelthilfe (DUH) z powodu przekraczania wartości granicznych przepisanych dla NO2. Zarzuty podniesiono w ramach lawiny powództw wnoszonych w lipcu 2017 r. po ogłoszeniu wyroku w procesie przeciwko miastu Stuttgart. Najpierw wezwano oba miasta do wdrożenia działań, które umożliwiłyby dotrzymanie wartości granicznych do stycznia 2018 r. W kolejnym kroku zostało pod koniec roku wniesione oskarżenie przeciwko Halle, jako że było do przewidzenia, że żadne wyraźne działania nie zostaną podjȩte. Pomimo, że Drezno i Lipsk jeszcze w maju 2017 r. twierdziły, że nie wprowadzą niebieskich stref ekologicznych, muszą sięgnąć do skutecznych środków. Drezno chce stawiać na rozbudowę sieci ścieżek rowerowych i transportu publicznego. Ma to nastąpić pomimo faktu, że, jak wynika z ankiety przeprowadzonej na terenie całych Niemiec, mieszkańcy Drezna są najbardziej zadowoleni z komunikacji miejskiej spośród wszystkich ankietowanych. Halle natomiast chce nawiązać współpracę z rządem Saksonii-Anhalt i w pierwszej kolejności przeprowadzić badanie jakości powietrza, jak również wykonać obwodnicę.

Tlenki azotu w Lipsku / Dreźnie / Halle – Stan informacji do lutego 2018

W całej Saksonii w roku 2017 wartości graniczne tlenku azotu były tylko z trudem zachowane. W związku z tym nie zostało przez DUH wniesione oskarżenie przeciwko miastom Drezno i Lipsk. W Saksonii Anhalt sytuacja przedstawia siȩ inaczej. Z tego powodu DUH zapowiedziało wniesienie oskarżenia przeciwko Halle.
Aktualnie w czterech stacjach pomiaru prowadzi się badania jakości powietrza. W ciągu ostatnich lat średnie roczne wartości przepisane dla tlenków azotu stale się obniżały. W 2014 r. odnotowano najniższą od 1995 r. wartość, dzięki czemu wartość graniczna została po raz pierwszy dotrzymana. Od tej pory wartości były stosunkowo stabilne, aczkolwiek znów lekko powyżej normy.
Drezno: W ostatnich latach odnotowano ogólny spadek liczby przekroczeń wartości granicznych przepisanych dla azotu. Mimo to w węzłach zlokalizowanych w śródmieściu przekroczenia są w dalszym ciągu znaczne, co doprowadziło do wydania przez DUH upomnienia.
Halle: W ostatnich latach średnie wartości dzienne wielokrotnie przekraczały normy określone przez UE. Miasto wskazuje jednak, że wartości graniczne dla azotu można przekraczać 35 razy w roku, a w Halle do chwili obecnej się to nie wydarzyło.