Polski
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Niebieskiej Plakietki FAQ Często zadawane pytania Przyczyny powstawania tlenków azotu

Przyczyna powstawania tlenków azotu

Znaczne źródło wysokiego poziomu NO2 w śródmieściach stanowią pojazdy wyposażone w silnik Diesla, które nie posiadają nowoczesnego systemu oczyszczania spalin
Szczególnie wartym podkreślenia jest fakt, iż pojazdy wyposażone w silnik Diesla emitują dużo większe ilości niebezpiecznego dwutlenku azotu (NO2) niż pojazdy wyposażone w silnik benzynowy. Obowiązuje to w szczególności od momentu wprowadzenia norm Euro 3, 4 i 5.
Silnik benzynowy już przy normie Euro 3 emituje ograniczone ilości NOx oraz znikome ilości NO2. W przypadku pojazdów wyposażonych w silnik Diesla udział NOx w grupie normy Euro 3 jest z kolei ponad czterokrotnie wyższy niż w przypadku samochodów wyposażonych w silnik benzynowy. Jednocześnie udział dwutlenku azotu NO2 wynoszący prawie 0,3 g NO2/km jest w przypadku normy Euro 3 zdecydowanie wartością najwyższą i w porównaniu z pojazdem wyposażonym w silnik benzynowy przy normie Euro 3 może być prawie stukrotnie wyższy.
Również pojazdy wyposażone w silnik Diesla spełniające wymogi normy Euro 4 i Euro 5 wykazują podobne wartości jak w przypadku pojazdów wyposażonych w silnik Diesla spełniających wymogi normy Euro 3. Dopiero w przypadku pojazdów wyposażonych w silnik Diesla spełniających wymogi normy Euro 6 poziom dwutlenku azotu wyraźnie spada, ma jednak wartość dziesięciokrotnie wyższą niż w przypadku porównywalnych pojazdów z silnikiem benzynowym spełniających wymogi normy Euro 6.

Uwzględniając jednak jedynie maszyny budowlane, autobusy i inne pojazdy użytkowe wykorzystywane w ruchu drogowym w śródmieściach, odnotowane zostaną również wysokie wartości NO2. Z uwagi na ilość autobusów w transporcie miejskim, problemy te wydają się być jeszcze bardziej zaostrzone. Wartości NO2 wynoszą tutaj pięciokrotność lub nawet siedmiokrotność wartości generowanych przez samochód osobowy z silnikiem Diesla.
W wyniku stosunkowo niedużej prędkości i częstego zatrzymywania się dochodzi do wytwarzania temperatur spalin niższych niż w przypadku samochodów osobowych wyposażonych w silnik Diesla, które z kolei utrudniają efektywne obniżanie poziomu NO2. Jednak wprowadzenie normy Euro 6 zmusza producentów autobusów do zoptymalizowania technologii redukcji spalin z aktywnym systemem zarządzania temperaturą i innymi technologiami w taki sposób, aby móc spełnić nawet wyższe wymogi związane z redukcją tlenków azotu.