Polski
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Niebieskiej Plakietki Informacje ogólne Alternatywy do Niebieskiej Plakietki

Jakie są możliwe alternatywy do Niebieskiej Plakietki?

Analizując rozwiązania alternatywne do wprowadzenia Niebieskiej Plakietki można łatwo zauważyć, iż – zamiast bierności – istnieje wiele możliwości alternatywnych, które wchodzą w rachubę:

  • Infrastruktura śródmiejska bardziej przyjazna rowerzystom.
  • Wsparcie finansowe dla pracowników i pracodawców, którzy codziennie lub przez kilka dni w tygodniu dojeżdżają do pracy rowerem i mogą to udowodnić.
  • Rozbudowa ścieżek rowerowych.
  • Mniejsza ilość nowo dopuszczanych do ruchu pojazdów wyposażonych w silnik Diesla, co można osiągnąć poprzez wprowadzenie wyższych podatków dla właścicieli pojazdów wyposażonych w silnik Diesla.
  • Wsparcie finansowe dla elektromobilności i odpowiednia infrastruktura.
  • Wprowadzenie ograniczenia prędkości (jak np. aktualnie w Berlinie, co zostało przeforsowane przez mieszkańców na drodze sądowej).
  • Oczyszczanie spalin w tunelach zamiast wyprowadzania z nich skażonego powietrza.
  • Znaczny wzrost liczby pojazdów przyjaznych środowisku wykorzystywanych przez administrację publiczną, policję, straż pożarną i transport miejski.