Polski
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Niebieskiej Plakietki FAQ Często zadawane pytania Tlenek azotu w strefie ekologicznej

Pył i tlenek azotu w strefach ekologicznych

Obecnie to strefy ekologiczne w Niemczech udzielają zgody  na wjazd do ruchu drogowego poprzez przydzielanie plakietek ekologicznych / naklejek ekologicznych i powinny dzięki temu zredukować problem pyłu, ale nie problem tlenków azotu.
Chodzi tu przede wszystkim o emisję cząstek stałych przez pojazdy wyposażone w silnik Diesla. Do tej pory nie był to problem gazów takich jak dwutlenek azotu. Dotychczas do stref ekologicznych mogły więc wjeżdżać jedynie pojazdy, które spełniały jasno zdefiniowane standardy w zakresie emisji spalin. Standard emisji spalin, jaki spełnia dany pojazd, określa kolor naklejki ekologicznej (czerwona, żółta lub zielona).
W przypadku pojazdów wyposażonych w silnik Diesla kolor czerwony oznacza standard emisji spalin Euro 2 dla samochodów osobowych i lekkich samochodów użytkowych, jak również Euro 2 dla samochodów ciężarowych i autobusów. Żółte plakietki na pojazdach wyposażonych w silnik Diesla określają normę Euro 3, a zielone normę Euro 4, co w przypadku samochodu osobowego z silnikiem Diesla oznacza zazwyczaj, iż pojazd został wyprodukowany w co najmniej 2006 r.
Pojazdy wyposażone w silnik benzynowy z kolei uzyskują zieloną plakietkę już wtedy, gdy są wyposażone w katalizator, tj. od normy Euro 2, co zasadniczo oznacza rok produkcji od 1993 r.
W związku z tym jasnym jest, iż istniejące w Niemczech strefy ekologiczne nie mają nic wspólnego z tlenkami azotu i jak dotąd nie określono podstawy prawnej, która wyłączałaby z ruchu w strefach ekologicznych te pojazdy, które powodują wyższą emisję tlenku azotu.