Polski
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Niebieska strefa ekologiczna w Akwizgranie - plany

Akwizgran (Aachen) - 10 km od granicy z Holandią - znajduje się w dolinie, gdzie zanieczyszczenia szybko się koncentrują i pozostają w powietrzu przez dłuższy czas. Zanieczyszczenia związane z ruchem drogowym, takie jak tlenki azotu i pyły zawieszone, są szczególnie rozpowszechnione w centrum Akwizgranu.
Z tego powodu już od 01.02.2016 r. wprowadzono zieloną strefę ekologiczną, aby zmniejszyć występowanie pyłu zawieszonego. Miasto utworzyło również kilka miejsc parkingowych Park-and-Ride, gdzie można zaparkować samochody i kontynuować dojazd do miasta środkami komunikacji publicznej. Wprowadzono również bilet dzienny skierowany do rodzin i małych grup.
Ponieważ jednak od czasu wprowadzenia zielonej strefy ekologicznej poziom tlenku azotu utrzymuje się na wysokim poziomie, Akwizgran został pozwany Deutschen Umwelthilfe (DUH) za nieprzestrzeganie limitów emisji NOx. W związku z tym w dniu 8.06.2018 Sąd Administracyjny w Akwizgranie postanowił, że jeżeli wartości jakości powietrza nie ulegną znacznej poprawie do dnia 1.01.2019, to należy wprowadzić w mieście zakazy prowadzenia pojazdów z silnikami diesla. Dlatego też oczekuje się wkrótce zaplanowania niebieskich stref ochrony ekologicznych lub odcinków trasy zamkniętych dla pojazdów z silnikami diesla.

Tlenki azotu w Akwizgranie - Stan informacji do czerwca 2018

W Akwizgranie, Krajowy Urząd Ochrony Środowiska Naturalnego i Konsumentów (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz) Nadrenii Północnej-Westfalii mierzy jakość powietrza w 4 punktach pomiarowych. W niektórych z tych punktów pomiarowych stwierdza się regularne przekraczanie wartości granicznych. Ponieważ centrum Akwizgranu znajduje się w dolinie, czasami przepływ powietrza jest tam bardzo mały. Zanieczyszczenia nie są zatem usuwane i brakuje świeżego powietrza. Miasto jest świadome tego problemu. Niemniej jednak lokalny sąd administracyjny jest zdania, że wiele środków podjętych w celu poprawy jakości powietrza ma jedynie na celu opóźnienie problemu i że obecnie należy wprowadzić zakazy prowadzenia pojazdów z silnikami diesla.