Polski
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna Berlin (niebieska)

W dniu 07.10.2019 miasto Berlin podjęło decyzję o zakazie ruchu pojazdów z silnikami diesla na 8 ulicach stolicy. Zakaz dotyczy łącznie 2,9 km dróg z ok. 1300 mieszkańcami. Drogami zablokowanymi dla EURO 0-5 są: Leipziger Straße, Brückenstraße, Reinhardtstraße, Alt-Moabit, Friedrichstraße, Stromstraße, Hermannstraße i Silbersteinstraße.

Od 07.10.2019 r. wykluczone zostaną wszystkie pojazdy z silnikami diesla każdego typu, które nie spełniają normy normy Euro 6. Zaplanowane jest już również zaostrzenie sytuacji w nieokreślonej przyszłości. Wtedy prawdopodobnie również pojazdy EURO 6 b i 6 c mają zostać zakazane i dlatego tylko pojazdy z silnikiem diesla EURO 6d temp mogą przejeżdżać przez te drogi i/lub odcinki dróg.
Ponadto na tych trasach obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu w celu dalszego zmniejszenia emisji tlenków azotu.

Z obecnie planowanych zakazów jazdy są obecnie wyłączone: policja, karetki pogotowia, straż pożarna i wojsko, a także wszyscy mieszkańcy i ich goście, zarówno prywatni, jak i biznesowi.

Na podstawie orzeczenia Federalnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2018 r. niemieckie miasta i gminy mogą obecnie zgodnie z prawem wprowadzić zakaz poruszania siȩ pojazdów z silnikami Diesla. W tym przypadku poszczególne drogi lub całe obszary mogą być wyznaczone jako strefy zakazu jazdy. Strefy, w których pojazdy z silnikiem Diesla objȩte są zakazem poruszania siȩ (strefy niebieskie), mogą odnosić się do różnych klas EURO i różnych typów pojazdów, a także mogą być ograniczone w czasie.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Berlin (NOx) - Niemcy
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
22.11.2019
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca
Grzywna:
20 € - 75 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa wpływa na następujące drogi:
Leipziger Straße, Brückenstraße, Reinhardtstraße, Alt-Moabit, Friedrichstraße, Stromstraße, Hermanstraße, Silbersteinstraße.