Przyczyna powstawania tlenków azotu

Znaczne źródło wysokiego poziomu NO2 w śródmieściach stanowią pojazdy wyposażone w silnik Diesla, które nie posiadają nowoczesnego systemu oczyszczania spalin
Szczególnie wartym podkreślenia jest fakt, iż pojazdy wyposażone w silnik Diesla emitują dużo większe ilości niebezpiecznego dwutlenku azotu (NO2) niż pojazdy wyposażone w silnik benzynowy. Obowiązuje to w szczególności od momentu wprowadzenia norm Euro 3, 4 i 5.
Silnik benzynowy już przy normie Euro 3 emituje ograniczone ilości NOx oraz znikome ilości NO2. W przypadku pojazdów wyposażonych w silnik Diesla udział NOx w grupie normy Euro 3 jest z kolei ponad czterokrotnie wyższy niż w przypadku samochodów wyposażonych w silnik benzynowy. Jednocześnie udział dwutlenku azotu NO2 wynoszący prawie 0,3 g NO2/km jest w przypadku normy Euro 3 zdecydowanie wartością najwyższą i w porównaniu z pojazdem wyposażonym w silnik benzynowy przy normie Euro 3 może być prawie stukrotnie wyższy.
Również pojazdy wyposażone w silnik Diesla spełniające wymogi normy Euro 4 i Euro 5 wykazują podobne wartości jak w przypadku pojazdów wyposażonych w silnik Diesla spełniających wymogi normy Euro 3. Dopiero w przypadku pojazdów wyposażonych w silnik Diesla spełniających wymogi normy Euro 6 poziom dwutlenku azotu wyraźnie spada, ma jednak wartość dziesięciokrotnie wyższą niż w przypadku porównywalnych pojazdów z silnikiem benzynowym spełniających wymogi normy Euro 6.

Uwzględniając jednak jedynie maszyny budowlane, autobusy i inne pojazdy użytkowe wykorzystywane w ruchu drogowym w śródmieściach, odnotowane zostaną również wysokie wartości NO2. Z uwagi na ilość autobusów w transporcie miejskim, problemy te wydają się być jeszcze bardziej zaostrzone. Wartości NO2 wynoszą tutaj pięciokrotność lub nawet siedmiokrotność wartości generowanych przez samochód osobowy z silnikiem Diesla.
W wyniku stosunkowo niedużej prędkości i częstego zatrzymywania się dochodzi do wytwarzania temperatur spalin niższych niż w przypadku samochodów osobowych wyposażonych w silnik Diesla, które z kolei utrudniają efektywne obniżanie poziomu NO2. Jednak wprowadzenie normy Euro 6 zmusza producentów autobusów do zoptymalizowania technologii redukcji spalin z aktywnym systemem zarządzania temperaturą i innymi technologiami w taki sposób, aby móc spełnić nawet wyższe wymogi związane z redukcją tlenków azotu.