Polski
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Niebieskiej Plakietki Info Niebieskiej Plakietki Tlenki azotu (NOx) Przekroczenie wartości granicznych

Przekroczenie wartości granicznych

Za zanieczyszczenie powietrza odpowiadają w szczególności pojazdy wyposażone w silnik Diesla bez odpowiedniego systemu oczyszczania spalin. Jak od kilku lat wiadomo, poziom tlenków azotu w niemieckich śródmieściach nie spełnia wymogów ustawowych. W tym przypadku za problemem tlenku azotu (NO2) w Niemczech stoi ruch drogowy w centrach miast.
Według danych Federalnej Agencji Ochrony Środowiska (dane na styczeń 2018) na temat jakości powietrza, średnie wartości wartości stężenia dwutlenku azotu w 2017 roku przekraczały dopuszczalną wartość 40 g/m3 w 66 miastach w Niemczech. Aktualne wartości znajdują się tutaj.
Z kolei, jak podaje UBA, na terenach wiejskich oraz w okolicach aglomeracji wartości NO2 w połowie roku plasowały się znacznie poniżej wartości granicznej 40 μg/m3.