Zakłady komunalne emitują najwięcej tlenku azotu

Autobusy wykorzystywane na potrzeby transportu miejskiego i miejskie pojazdy użytkowe są potencjalnie największymi emitentami tlenków azotu.
Na zakłady miejskie należy nałożyć obowiązek zmodernizowania ich pojazdów, w szczególności autobusów, które posiadają na stanie, w taki sposób, aby były one wyposażone w systemy redukcji spalin oraz zastąpienia starszych pojazdów nowymi autobusami spełniającymi wymogi normy Euro 6.
Z uwagi na fakt, iż wiąże się to z odczuwalnymi kosztami, prawie we wszystkich przypadkach nie podejmuje się wystarczających kroków – pomimo złej jakości powietrza i poziomu zanieczyszczenia utrzymującego się ponad przepisaną górną granicą.
Z tego powodu w ubiegłych latach organizacje Deutsche Umwelthilfe i BUND wielokrotnie pozywały odpowiedzialnych za ustalanie planu utrzymania czystości powietrza. Mogą to być gminy lub właściwe kraje związkowe.
Jak dotąd w każdym z tych przypadków sądy przychylały się do pozwów i wzywały pozwane miasto lub właściwą instytucję kraju związkowego do podjęcia działań mających na celu redukcję poziomu dwutlenku azotu. Takie wyroki zapadły przede wszystkim w Moguncji, Wiesbaden i Hanowerze.