Argumenty przemawiające przeciw natychmiastowemu wprowadzeniu Niebieskiej Plakietki

Pomimo wielu (przede wszystkim gospodarczych) argumentów przemawiających za natychmiastowym wprowadzeniem Niebieskiej Plakietki, istnieją przeszkody w jej wprowadzeniu. W szczególności są to:

  • Brak wsparcia finansowego dla modernizacji technologii.
  • Stosunek kosztów do korzyści. Przede wszystkim uwzględnienie kosztów niezbędnych do przygotowania nowego oznakowania, które jest konieczne w dużych miastach.
  • Porównując rzeczywiste wartości emisji spalin pojazdów ujawnione w wyniku skandalu wokół Volkswagena z normami emisji spalin przepisanymi w normach Euro 5 i Euro 6 oczywistym jest, iż te pojazdy nie będą mogły otrzymać Niebieskiej Plakietki.
  • Do tej pory nie stworzono ogólnokrajowej, ustawowej podstawy prawnej.
  • Do tej pory poszczególne kraje związkowe co do zasady odrzucały wprowadzenie górnych granic emisji spalin dla stref ekologicznych.