Jakie są możliwe alternatywy do Niebieskiej Plakietki?

Analizując rozwiązania alternatywne do wprowadzenia Niebieskiej Plakietki można łatwo zauważyć, iż – zamiast bierności – istnieje wiele możliwości alternatywnych, które wchodzą w rachubę:

  • Infrastruktura śródmiejska bardziej przyjazna rowerzystom.
  • Wsparcie finansowe dla pracowników i pracodawców, którzy codziennie lub przez kilka dni w tygodniu dojeżdżają do pracy rowerem i mogą to udowodnić.
  • Rozbudowa ścieżek rowerowych.
  • Mniejsza ilość nowo dopuszczanych do ruchu pojazdów wyposażonych w silnik Diesla, co można osiągnąć poprzez wprowadzenie wyższych podatków dla właścicieli pojazdów wyposażonych w silnik Diesla.
  • Wsparcie finansowe dla elektromobilności i odpowiednia infrastruktura.
  • Wprowadzenie ograniczenia prędkości (jak np. aktualnie w Berlinie, co zostało przeforsowane przez mieszkańców na drodze sądowej).
  • Oczyszczanie spalin w tunelach zamiast wyprowadzania z nich skażonego powietrza.
  • Znaczny wzrost liczby pojazdów przyjaznych środowisku wykorzystywanych przez administrację publiczną, policję, straż pożarną i transport miejski.