Wat zegt de politiek hierover?

De Groenen vinden dat de Bondsregering de plicht heeft om op te treden tegen het stikstofmonoxide probleem. Dat zegt de woordvoerder van verkeer van de Groenen, Stephan Kühn. Vooral de uitstoot door Diesel auto's zijn een gevaar voor de Volksgezondheid. Naar zijn mening  komt de minister van Verkeer Alexander Dobrindt met name op voor de Duitse Auto-industrie en is het antwoord op een oplossing van het probleem nog steeds schuldig.
Kühn zegt verder, als het niet lukt om de uitstoot van stikstofmonoxide te reduceren bij dieselauto's  is het een kwestie van tijd dat de Hoge Raad een verbod instelt op alle dieselauto's  in alle steden van Duitsland. Uiteraard zou dit een grote klap zijn voor de Auto-industrie. M.a.w. het is in het interesse van de auto-industrie zelf om hier passende maatregelen te nemen. 
Winfried Hermann, minister van Verkeer in Baden-Württemberg wil dat schone dieselauto's wel in Duitse steden mogen blijven rijden. Hij wil de blauwe sticker invoeren voor benzineauto's die voldoen aan de Euro 3 norm en dieselauto's aan de Euro 6 norm. Als kanttekening geldt: in sommige gebieden, de milieuzones, mogen alleen auto's rijden die de daadwerkelijke norm halen voor de waarden van de uitlaatgassen. Dus niet de testresultaten die de auto-industrie ons voor schotelen maar de reële waarden. 
Gezien de VW affaire onlangs is dit meer en meer duidelijk geworden. In het voorjaar van 2016 stelt Winfried Hermann zal tijdens een hiervoor in het leven geroepen Congres tussen de Duitse deelstaten en de verantwoordelijke Milieu ministers (Ministerie van Infrastructuur en milieu) verder beraad worden over bovengenoemd complex probleem.