Actuele aangiftes tegen NO2-Belastung en de tenuitvoerlegging (executie) daarvan

De Duitse Milieuorganisatie (DUH) wil sinds November 2015 met een regen van klachten steden zoals München, Darmstadt en Wiesbaden dwingen serieuze maatregelen te nemen om de stickoxid-Grenzwerte (grenswaarden ) niet te laten overschrijden. In de steden Keulen, Bonn, Aken, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Frankfurt a. Main en Stuttgart zijn aangiftes gedaan. Deze aangiftes zijn noch niet ten uitvoer gelegd door de rechtbank.
In München, Darmstadt en Wiesbaden is de DUH door de Rechtbank in het gelijk gesteld; thans is de DUH bezig om door de rechtbank dwangsommen  tot 10.000,- Euro per dag op te laten leggen als deze steden geen verdere maatregelen nemen met de inachtneming van de gestelde grenswaarden.
Interessant is hier dat de DUH verder gaat in het voorbereiden van maatregelen. Dat houdt in dat zij van het ministerie van verkeer eisen dat, behalve dat streng opgetreden wordt met de inachtneming van de Milieu zone (milieubewust gedrag)  een ontwikkeling plaatsvindt in het uitdelen van een sticker op de auto door het hele land. 
Hiervoor is de blauwe sticker ontworpen die alleen uitgedeeld zal worden aan auto's die daadwerkelijk onder de grenswaarden van het uitstoten van stikstofmonoxide liggen. Dat betekent verder dat  voertuigen die op diesel rijden die aan de Euro 6 norm voldoen in de wettelijk gedefinieerde milieuzones mogen rijden, OF  een Partikel- und NOx Minderungsysteem in de auto moeten laten bouwen.

Veelvoudige executies van aangiftes tegen overschrijdingen van het uitstoten van stikstofmonoxide

Beurtelings worden vonnissen uitgesproken door rechtbanken die de steden en gemeentes onder grote druk zetten. Door deze dwangmaatregel is het onvermijdelijk  geworden om niet te handelen. Dit zal straks voor het hele land gelden. Burgers en milieuorganisaties halen het een naar het andere gelijk om de stikstofmonoxide uitstoot in het verkeer in Duitsland te beperken.
Een staatsrechtelijke uitspraak december 2015 in Berlijn oordeelde na een aangifte door een bewoner dat op de Bundesstrasse 2 in Berlin Weissensee, op een traject van 900 meter, alleen 30 km per uur gereden mag worden. Als deze uitspraak overgenomen wordt door de rechtspraak bestaat de kans dat er in veel Duitse steden een maximumsnelheid van 30 km per uur op doorgangswegen en hoofdstraten geldt. Op die manier kan voorkomen worden dat grenswaarden van het uitstoten van stikstofmonoxide overschreden worden.
In Duitsland bestaat voor bijna iedere stad een Luftreinehalteplan. Dat betekent dat de stad moet voorzien in het nakomen van dit plan. Als daarin een snelheidslimiet opgenomen is om de stad van "schone lucht" te verzekeren moet dit nageleefd worden.  Als steden en gemeenten te laks handelen  kunnen zij rechterlijk gedwongen worden, lees: veroordeel worden voor het naleven van dit plan.     
In de steden Darmstadt en Wiesbaden wordt medio januari 2016 een uitspraak verwacht inzake de aangiftes die gedaan zijn voor verscherping van eerdere uitspraken. Deze uitspraak kan een eventuele invloed hebben op nog te verwachten aangiftes inzake het hanteren en uitvoeren van het Luftreinehalteplan. Bekend is dat Darmstadt en Wiesbaden te weinig geld hebben om eventuele dwangboetes te betalen. Dientengevolge dienen deze steden zich sterk te maken voor hun Luftreinehalteplan en deze vooral nakomomen om dwangboetes te vermijden.
In Stuttgart lopen thans diverse aangiftes inzake NOx. Een advocaat ingeschakeld door eisende  burgers gaat daar alvast een stap verder. Inzake de gezondheidsbedreigende situatie bij drukke wegen heeft hij bij de desbetreffende instantie maatregelen geëist, al dan niet een rijverbod in drukke leefgebieden van de stad.
De EU oefent druk op Duitsland uit. Brussel is een rechtszaak begonnen jegens Duitsland omdat nog steeds in veel steden en gemeentes de grenswaarden van de stikstofmonoxide uitstoot overschreden wordt. Deze rechtszaak kan uitlopen op hoge boetes voor Duitsland. De Bondsregering kan vervolgens deze dwangsommen eisen van de diverse gemeentes en steden die in overtreding zijn.