Hoe definieer je de Blue Sticker en wie heeft die nodig?

De Duitse Milieuhulp (DUH) en de bijbehorende milieu groepen hebben een definitie gemaakt van welke voertuigen in aanmerking komen voor een Blauwe Sticker. Dit zijn in wezen alleen dieselauto's die voldoen aan de Euro 6-emissienorm (maar niet alle dieselauto's van Euro 6 voldoen aan de nodige stikstofdioxide waarden!) En benzine voertuigen met de Euro 3 norm. Hieronder de details:

Vragen, antwoorden en informatie over de Blauwe Sticker

Wie krijgt de Blauwe Sticker?
Wie noemt de Blauwe Sticker?
Oorzaken van stikstofoxiden
Grenswaarden worden overschreden
Redenen tegen de Blauwe Sticker
Alternatieven voor Blauwe Sticker
Wie en wat ondervinden er stikstofdioxide schade
Stikstofoxide in de groene zone
Grootste NOx vervuiler
Rechtsgrondslag en limieten voor NOx
Klagen over NOx
De politiek en het stikstofoxide probleem
Welke stickers zijn er in Europa?

Berlijn en de Blauwe Sticker
München en de Blauwe Sticker
Stuttgart en de Blauwe Sticker