Nederlands
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language

Donkerblauw of lichtblauw: in elk geval komt de Blauwe Sticker er!

Wanneer, waar, waarom: actuele informatie over de Blauwe Sticker

De Blauwe Sticker: of hij nu donkerblauw of lichtblauw is, hij is in ieder geval blauw!

Er zijn dieselrijverboden in Duitsland! Gezondheid gaat voor mobiliteit!

Het Bundesverwaltungsgericht (federale bestuursrechter) heeft op 27-2-2018 besloten dat dieselrijverboden in bijzonder belastte binnensteden rechtelijk toegestaan zijn. In Leipzig werd er in een verkorte procedure over de situatie in de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Baden-Württemberg geoordeeld.
Er is besloten dat dieselvoertuigen die bijzonder veel stikstofoxide uitstoten van het verkeer uitgesloten mogen worden. Het moet echter nog in de komende weken worden afgewacht hoe deze maatregel gerealiseerd zal worden. In elk geval moeten voertuigen die veel stikstofoxide uitstoten van schonere voertuigen worden onderscheiden. Hoe deze verboden in blauwe zones worden omgezet is al bekend.
Deze zones kunnen op verschillende manieren worden gebruikt: Zullen rijverboden permanent en voor alle voertuigen gelden? Zal alleen het goederenverkeer van het verkeer worden uitgesloten of juist niet? Kunnen rijverboden ook alleen tijdelijk in het geval van een luchtvervuilingspiek gelden, net zoals in Franse milieuzones?
In elk geval heeft de stad Hamburg al het goede voorbeeld gegeven en is er besloten om eind mei 2018 twee dieselverbodszones in te voeren. U kunt hier lezen welke milieustickers in deze zones geldig zijn.

De gerechtelijke vonnissen van het jaar 2018 over de komende dieselrijverboden in Duitsland

Het jaar 2018 is in Duitsland het jaar van beslissingen over dieselautoverboden geworden. De Deutsche Umwelthilfe DUH heeft een groot aantal Duitse steden aangeklaagd en gewonnen vanwege overschrijding van de luchtkwaliteitslimieten.
De steden Aken, Frankfurt am Main, Keulen, Bonn, Mainz, Essen, Gelsenkirchen, Berlijn waren in dit geval door de rechtbanken verplicht een rijverbod in te voeren.

Het begon met de fundamentele beslissing voor de federale administratieve rechtbank in februari 2018 die dieselverboden mogelijk verklaarde zolang ze evenredig waren. Na dit vonnis was Aken de eerste stad waar een rechter zich uitsprak voor het verbod op de toegang van dieselauto’s op stuk wegen met hoge luchtvervuilingswaarden. Er moesten vanaf januari 2019 dieselrijverboden worden ingevoerd, maar de stad Aken besloot in beroep te gaan. Eerder had de stad Hamburg vrijwillig, zonder te wachten op een vonnis van de rechtbank, tot eind mei 2018 een dieselrijverbod opgelegd aan twee hoofdwegen.
Vervolgens werde Frankfurt am Main op 5-9-2018 veroordeeld om dieselrijverboden in te voeren en kondigde aanvankelijk aan om rijverboden in te voeren binnen de gehele bestaande milieuzone. Met betrekking tot de verkiezingen voor het parlement en na het plannen van verdere maatregelen ter verbetering van de luchtverontreiniging valt nog te bezien of en wanneer een rijverbod voor dieselvoertuigen in Frankfurt zal worden ingevoerd.

De administratieve rechtbank van Berlijn heeft vervolgens op 9-10-2018 bekend gemaakt dat in Berlijn in eerste instantie 8 zwaar belaste wegen voor dieselvoertuigen van de euroklasse 0-5 zullen worden geblokkeerd.
Op 25-10-2018 besloot de administratieve rechtbank Mainz dat de inspanningen van de stad Mainz niet voldoende zijn en dat er  rijverboden moeten worden ingevoerd. Mainz zou daarom de eerste Duitse stad kunnen worden die zijn rijbeperkingen individueel aanpast aan de huidige meetwaarden, vergelijkbaar met Frankrijk. Met deze enkele oplossing zou de reeds bestaande verwarring bij de Duitse automobilisten perfect zijn.

Keulen en Bonn waren beide verplicht om een rijverbod voor dieselvoertuigen in te voeren op 8-11-2018.
Essen en Gelsenkirchen volgden op 15-11-2018, waarbij hier ook de eerste keer een rijverbod voor een snelweg werd opgelegd, de A40, die door het stadsgebied van Essen ligt.
Op 21-11-2018 werd,  na een lange proef, de beslissing over de zaak van de stad Darmstadt uitgesteld tot 21-12-2018. Het oordeel wordt dus afhankelijk gemaakt van de beslissing over dieselverboden in Wiesbaden, die een paar dagen eerder is gepland.
Over alle verdere ontwikkelingen kunt u altijd de meest actuele informatie op onze website lezen!

Twee blauwe milieustickers?

Lichtblauwe 5 voor Diesel Euro 4-6ab, donkerblauwe 6 voor Diesel Euro 6d-Temp.

Het Duitse Bondsministerie voor Milieu denkt erover na om voertuigen te kenmerken die weinig stikstofoxide uitstoten en hiervoor twee nieuwe milieustickers in te voeren. Maar één milieusticker is niet genoeg, omdat zelfs de nieuwste dieselauto’s, zeker met betrekking tot het recente dieselschandaal, nog over de toegestane grens van de uitstoot van stikstofoxide liggen. Om deze reden zouden er binnenkort twee blauwe milieustickers ingevoerd kunnen worden: een lichtblauwe voor euro 5 dieselvoertuigen met ingebouwde roetfilter en al geregistreerde euro 6 dieselvoertuigen, en een tweede donkerblauwe, die alleen de nieuwste euro 6 en 6-Temp dieselvoertuigen krijgen. Deze tweede, donkerblauwe milieusticker zal echter alleen in relatief kleine gebieden nodig zijn waarin de uitstoot van stikstofoxide bijzonder hoog is. Hiermee wordt ook de stapsgewijze invoering van rijverboden, zoals in Stuttgart verplicht is, vergemakkelijkt. Alle details over wie welke milieusticker kan krijgen vindt u hier.

Frankfurt am Main: er komen rijverboden in februari 2019

Op 5-9-2018 werd in de administratieve rechtbank van Wiesbaden het dieselrijverboden voor de stad Frankfurt juridisch vastgesteld. In Frankfurt zijn de limieten voor stikstofoxide al vele jaren overschreden. Hoewel er sinds 2000 een positieve trend te zien is en de luchtvervuiling afneemt, blijft deze ruim boven de toegestane grenswaarden die zijn ingevoerd voor de bescherming van de volksgezondheid. Om deze reden had de Deutsche Umwelthilfe DUH de deelstaat Hessen voor de voortzetting van de plan voor schone lucht aangeklaagd Nu heeft de rechter besloten dat vanaf 1-2-2019 euro 4 diesel en vervuilendere klassen, evenals benzine van euroklassen 1 en 2 niet meer in de zone mogen rijden. Vanaf september 2019 worden euro 5-dieselvoertuigen uitgesloten van de milieuzone. Het vonnis komt dus overeen met de beslissing van de federale administratieve rechtbank, die zei dat het rijverbod voor euro 5 diesel onevenredig vóór september van het komende jaar was. In de aanloop naar het proces verklaarde de stad Frankfurt dat afzonderlijke rijverboden op een paar wegen onmogelijk waren. Er wordt verwacht dat er in de bestaande groene milieuzone rijverboden zullen worden ingevoerd.

Stuttgart en Hamburg: blauwe milieuzones in de Green-Zones app

Vanaf 31-5-2018: Blauwe milieuzone Hamburg

Green-Zones, het infoportaal voor Europese milieuzones, heeft ook alle relevante informatie en actuele verklaringen rondom dieselverboden. Informatie van het Bondsamt voor Milieu, over het omzetten van het oordeel van Leipzig, informatie uit planningen van de door de DUH  aangeklaagde steden worden in uitvoerbare regels, concrete euroklassen en in interactieve en inzoombare kaarten samengevat.

Stuttgart is een van de steden die in 2018 nog een dieselverbodszone in willen voeren. Nog voor het eind van dit jaar zullen alle dieselvoertuigen die de euronorm 5 niet halen van het verkeer worden uitgesloten. Vanaf 2019 zouden ook voertuigen met euronorm 5 uitgesloten kunnen worden. Vanaf 2022 staan er meer aangescherpte maatregelen gepland. Het precieze gebied van de in 22 zones onderverdeelde blauwe milieuzones van het plan voor schone lucht kan in versie 9 van mei 2017 in de Green-Zones app en op Blaue-Plakette.de worden bekeken.
De zone in Hamburg is minder gefragmenteerd, maar de regels zijn net zo ingewikkeld. De zone bestaat weliswaar maar uit twee delen, maar de delen hebben daarentegen al verschillende toegangsregels. In de zone van de Stresemannstraße vallen alleen dieselvrachtwagens met de euronorm 0-5 onder het rijverbod, personenauto's (diesel/benzine) mogen hier momenteel nog zonder beperking rijden. Echter, op de Max-Brauer-Allee, zijn ook dieselauto’s verboden.

Dieselverbod op 22-2-2018 door de federale bestuursrechter in Leipzig bevestigd! U kunt nu de app met info over het dieselverbod gratis downloaden!

Gedetaileerde, inzoombare kaarten van alle blauwe milieuzones in Duitsland
Beschrijving van de regels van het dieselverbod en blauwe milieustickers van de stad
Groene en blauwe milieuzones in Duitsland en Europese landen

De door de Duitse Umwelt Hilfe (DHU) aangespannen procedure voor betere luchtkwaliteit en een dieselverbod in Stuttgart en Düsseldorf is op 22-2-2018 door de federale bestuursrechter als gewonnen verklaard.

Men kan er nu vanuit gaan dat er niet alleen in Stuttgart en Düsseldorf maar ook in minstens 10 andere Duitse steden dieselverboden ingevoerd zullen worden, die op bepaalde wegen en in bepaalde zones zullen gelden.

Omdat het oordeel erg complex is moet er op een schriftelijke motivatie van het oordeel gewacht worden.

In elk geval kan verwacht worden dat de marktwaarde van dieselvoertuigen verder daalt en de bestuurders van voertuigen steeds minder snel zullen weten waar en wanneer ze in een zone mogen rijden of niet. Hier kunt u meer info over dieselverboden vinden.

Om ervoor te zorgen dat u de komende tijdelijke of vaste dieselrijverbodszones vroegtijdig kunt herkennen, om deze heen kunt rijden of met het juiste voertuigtype en/of milieusticker in de milieuzone kunt rijden, heeft u de Green-Zones app nodig.
U kunt hier info over het gebruik van de Green-Zones app vinden en deze voor Android en iOS in 9 talen direct in de Play Store of AppStore downloaden.

pdf-brochure for download: All you need to know about Diesel Driving Bans in Germany!

Hendricks, minister van milieu: “Diegene die schone auto’s bezitten en mogen rijden moeten ook worden gekenmerkt!”

Of het alleen bij een dieselverbod in Hamburg, Düsseldorf en Stuttgart blijft of dat er nog meer steden in 2018 bijkomen is nog niet bekend. Het is echter een feit dat deze steden de schone van de vervuilende dieselvoertuigen en benzine- en elektrische voertuigen zullen moeten onderscheiden. Onder deskundigen en burgers ligt de oplossing al sinds een jaar voor de hand: dit gaat alleen met de invoering van de Blauwe Sticker.
Ook daarom maakte Barbara Hendricks, minister van milieu, al een tijd geleden bekend: “Diegene die schone auto’s bezitten en mogen rijden moeten ook worden gekenmerkt!” Een inzicht dat het door het CSU geleidde Ministerie voor Verkeer tot op vandaag nog niet heeft verrast.

© OpenStreetMap-Mitwirkende & EES European Eco Service GmbH
De aankoop van een milieusticker of vignet in Europa helpt vaak niet alleen. Het is in veel gevallen de kennis over de betreffende sticker of vignet in welke vorm van milieuzone op dit moment mag binnen rijden die verschil maakt. Meer over de actuele informatieservice van Green-Zones hier ...
Mag ik met mijn diesel nog wel de stad in? Hoe moet het eigenlijk met het  vrachtverkeer? Is dat gedoe met die sticker niet een beetje overdreven?  Dit zijn allemaal vragen die terecht gesteld worden. Wat is de zin en onzin rond de milieusticker? Elke veertien dagen word door Blue-Toons alles opnieuw onder de loep genomen. ...
Stickstofoxide - met name de uitstoot van voertuigen met een dieselmotor zijn dé reden waarom de blauwe sticker uitgebracht wordt. Wilt u  weten  hoe en waar stickstofoxide werkt en wie behalve het Volkswagen en andere hiervoor verantwoordelijk is?Hoe sticksofoxide onze gezondheid in gevaar brengt staat hier een  actueel overzicht.  ...
Blaue Plakette N OX 2017 (Guilloche)
De Duitse millieubeweging heeft normen opgesteld welke auto’s een blauwesticker nodig hebben. De blauwe sticker is voor auto‘s met een dieselmotor die voldoen aan de Euro-6 norm, auto‘s met een benzinemotor moeten voldoen aan de Euro-3 norm en hoger. Alle details en mogelijke alternatieven vindt u hier. ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
De groene milieusticker of te wel Feinstaubplakette is geschikt voor voertuigen die voldoen aan de norm van Euro-4 voertuigen. Informatie over de Duitse milieusticker volgt in 21 talen en is bij ons te bestellen en wordt binnen 24 uur verzonden.  ...
Hier een overzicht van alle milieu stickers die voor de fijnstof, stikstof, elctriciteits en CO2 normen door de landen in Europa geeist worden. Bij ons kunt U de stickers bestellen die nodig zijn in de betreffende landen. ...
Green Zones informeert op meer dan 40 Europese websites inzake fijnstof-, stikstofoxide-, koolstofdioxide-, en milieuvervuiling in meer dan 20 talen betreffende het invoeren van milieuzones en de gevolgen voor het verkeer en de beperkingen daarvan.  ...