Przekroczenie wartości granicznych

Za zanieczyszczenie powietrza odpowiadają w szczególności pojazdy wyposażone w silnik Diesla bez odpowiedniego systemu oczyszczania spalin. Jak od kilku lat wiadomo, poziom tlenków azotu w niemieckich śródmieściach nie spełnia wymogów ustawowych. W tym przypadku za problemem tlenku azotu (NO2) w Niemczech stoi ruch drogowy w centrach miast.
Według danych niemieckiej Agencji Ochrony Środowiska (stan na sierpień 2014 r.) dotyczących jakości powietrza, wartości dwutlenku azotu w połowie 2013 r. w ponad połowie miejsc pomiarowych w aglomeracjach plasowały się powyżej dopuszczalnej wartości granicznej 40 μg/m3.
Niemiecka Agencja Ochrony Środowiska wychodzi jednak z założenia, że wartość 56 % uzyskana po zakończeniu pomiarów powinna zostać znacznie skorygowana, tj. zwiększona na wartość 70 % (źródło: UBA 2014 r.). Z kolei, jak podaje UBA, na terenach wiejskich oraz w okolicach aglomeracji wartości NO2 w połowie roku plasowały się znacznie poniżej wartości granicznej 40 μg/m3.