Co to jest Niebieska Plakietka i kto może ją otrzymać?

Organizacja Deutsche Umwelthilfe (DUH) oraz powiązane organizacje zajmujące się ochroną środowiska stworzyły definicję uprawnionego do posiadania Niebieskiej Plakietki. Zgodnie z nią są to zasadniczo jedynie takie pojazdy wyposażone w silnik Diesla, które spełniają wymogi normy emisji zanieczyszczeń Euro 6 (jednakże nie wszystkie samochody osobowe wyposażone w silnik Diesla spełniające wymogi normy Euro 6 osiągają wymagane wartości dwutlenku azotu!) oraz pojazdy wyposażone w silnik benzynowy, które spełniają wymogi normy Euro 3. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym zestawieniu.Klasy pojazdów uprawnionych do Niebieskiej Plakietki:

Klasy pojazdów uprawnionych do Niebieskiej Plakietki:

  • Samochody osobowe wyposażone w silnik benzynowy bez wtrysku bezpośredniego od normy Euro
  • Samochody osobowe wyposażone w silnik benzynowy z wtryskiem bezpośrednim od normy Euro 6b
  • Pojazdy elektryczne bez silnika spalinowego
  • Pojazdy CNG/LPG takie jak samochody osobowe, samochody ciężarowe i autobusy od normy Euro 3
  • Samochody osobowe wyposażone w silnik Diesla i lekkie pojazdy użytkowe wyposażone w silnik Diesla ze zmodernizowaną technologią DeNO2, o ile spełniają wartości NOx określone normą Euro 6
  • Samochody ciężarowe wyposażone w silnik Diesla i autobusy >2,61 t ze zmodernizowaną technologią DeNO2, o ile spełniają wartości NOx określone normą Euro 6

Silniki z zapłonem iskrowym z wtryskiem bezpośrednim

Silniki z zapłonem iskrowym z wtryskiem bezpośrednim spełniają wyjątkową funkcję wśród silników benzynowych. Ta technologia od dłuższego czasu podlega krytyce organizacji ekologicznych, ponieważ silniki benzynowe z wtryskiem bezpośrednim (głównie silniki z turbodoładowaniem) są co prawda bardziej ekonomiczne niż zwykłe silniki benzynowe (technika rury dolotowej), jednak emitują dużą ilość cząstek stałych i tlenków azotu i w związku z tym nie mogą podpadać pod normę Euro 6.

Silniki z wtryskiem bezpośrednim mogą spełnić wymogi normy Euro 6 dopiero wtedy, gdy zostaną wyposażone w odpowiedni filtr. Jeżeli tak się nie stanie, takie pojazdy przekraczają obowiązujące normy o 100 %.

Kierowcy pojazdów wyposażonych w silnik benzynowy z wtryskiem bezpośrednim będą mogli mieć całkowitą pewność, iż spełniają wymogi normy Euro 6, dopiero po ich nowym dopuszczeniu do ruchu we wrześniu 2015 r.
Ewentualną alternatywę służącą spełnieniu wymogów normy stanowią filtry. Zestawy montażowe nie są jednak jeszcze dostępne. Przykładowo, Peugeot i Citroën chcą wbudować takie filtry do swoich nowych samochodów jeszcze w tym roku.
W przypadku silników bez wtrysku bezpośredniego przyznaje się co do zasady co najmniej normę Euro 3, spełniają one jednak wymogi odnośnie do NOx zgodnie z normą Euro 6 i mogą w związku z tym uzyskać Niebieską Plakietkę.

Pytania, odpowiedzi i informacje odnośnie do Niebieskiej Plakietki

Kto otrzyma Niebieską Plakietkę?
Kto domaga się Niebieskiej Plakietki?
Przyczyny powstawania tlenków azotu
Przekroczenie wartości granicznych
Argumenty przeciw Niebieskiej Plakietce
Alternatywy do Niebieskiej Plakietki
Czemu i w jakim stopniu szkodzi dwutlenek azotu
Tlenek azotu w strefie ekologicznej
Największe przyczyny powstawania NOx
Podstawy prawne i wartości graniczne dla NOx
Pozwy w sprawach o obciążenie środowiska tlenkami azotu i ich powodzenie
Polityka i problem tlenku azotu
Jakie inne plakietki istnieją w Europie?

Berlin i Niebieska Plakietka
Monachium i Niebieska Plakietka
Stuttgart i Niebieska Plakietka