Niebieska strefa ekologiczna w Stuttgarcie – plany

Na początku lipca 2017 r. w sprawie z powództwa niemieckiej organizacji ekologicznej Deutsche Umwelthilfe (DUH) przeciwko miastu Stuttgart zapadł precedensowy wyrok. Miasto zostało pozwane przez DUH z powodu niedotrzymywania wartości granicznych dla tlenku azotu. Jako, że sędzia przychylił się do oskarżenia i zarządził wprowadzenie stref zakazu wjazdu dla pojazdów z silnikiem Diesla określonych klas euro, miasto musi podjąć szybkie działania. Decyzje w przedmiocie działań do podjęcia muszą zostać podjęte i wprowadzone w życie do stycznia 2018 r., ponieważ na wypadek dalszego przekraczania wartości granicznych miastu grożą kary. Z tego powodu premier kraju związkowego Badenii-Wirtembergii Winfried Kretschmann apelował w czasie skandalu wokół pojazdów w silnikiem Diesla o wprowadzenie niebieskiej plakietki. Bez niej nie da się odróżnić pojazdów ekologicznych od nieprzyjaznych środowisku pojazdów z silnikiem Diesla, a zakazów wjazdu nie da się konsekwentnie egzekwować. Z uwagi na fakt, że miasto i kraj związkowy Badenia-Wirtembergia nie mogą pod względem prawnym w pojedynkę wprowadzić niebieskiej plakietki, rząd kraju związkowego potrzebuje wsparcia od federacji. Rozmowy w tym przedmiocie mają być ponownie prowadzone w październiku 2017 r. Jednak głosy w Stuttgarcie są podzielone, ponieważ zamiennie publikuje się plotki za i przeciw wniesieniu apelacji od wyroku sądu. Podobnie jak w przypadku Monachium także w Stuttgarcie ogromny wpływ na sytuację ma lobby motoryzacyjne, ponieważ znajduje się tutaj główna siedziba Mercedes-Benz.

Tlenki azotu w Stuttgarcie – stan na wrzesień 2017 r.

Położenie geograficzne Stuttgartu jest czynnikiem warunkującym problem zanieczyszczenia powietrza. Miasto położone jest w kotlinie, więc wszelkie emitowane spaliny szybko koncentrują się i nie mają możliwości rozproszenia. Aktualnie w Stuttgarcie znajduje się 6 stałych stacji pomiaru. Z ich danych wynika, że w mieście znacznie przekraczane są wartości graniczne dla tlenków azotu, tj. osiągają wartość do 500 % dopuszczonej wartości granicznej. Takich pomiarów dokonują w szczególności stacje pomiaru na Hohenheimer Straße i Neckartor, które okryte są złą sławą. Z powodu szczególnie dużego obciążenia powietrza zanieczyszczeniami niebieska strefa w Stuttgarcie musiałaby obejmować stosunkowo duży obszar, ponieważ w przypadku wszystkich osi odnotowuje się wysokie wartości tlenku azotu.