Zona medioambiental azul en Osnabrück - Planificación

Desde 2006, la ciudad de Osnabrück lucha por que se cumplan los valores límite de óxido de nitrógeno y partículas finas. En 2010 se decidió implementar una zona medioambiental verde en Osnabrück que ocupa la mayor parte del centro. No obstante, los valores anuales registrados superaban habitualmente los límites de óxido de nitrógeno entre un 20 % y un 50 %. Por este motivo, Osnabrück es una de las ciudades demandadas por la asociación Deutsche Umwelthilfe (DUH)por incumplimiento de los valores límite. Aquí es donde se exige una acción concreta.
Dado que en octubre de 2017 se publicará un nuevo plan de mejora de la calidad del para la ciudad, se espera la propuesta de una zona medioambiental azul al tratar el tema del Diésel después de la sentencia de Stuttgart. Esto sería por el momento desde un punto de vista teórico y sólo incluiría ciertos ejes, por lo que sería más pequeña que la Zona medioambiental verde existente. Sin embargo, dado que tanto la CDU como el FDP y la unión ciudadana de Osnabrück (siglas en alemán, BOB) se han pronunciado en contra de una zona medioambiental azul, el proceso de planificación llevará probablemente algún tiempo y podría verse acelerado en vistas a una demanda de la asociación DUH.

Tlenki azotu w Osnabrücku – stan do sierpnia 2017 r.

W Osnabrücku można obserwować interesującą sytuację zaciętej walki ruchu obywatelskiego obejmującego przedstawicieli różnych partii przeciwko strefie ekologicznej. Organizacja obywatelska zrzeszająca mieszkańców Osnabrücku (Bund Osnabrücker Bürger - BOB) opowiadała się w tym roku za likwidacją istniejącej zielonej strefy ekologicznej i za wprowadzeniem działań alternatywnych, które upłynniłyby ruch. BOB opowiedziała się także przeciwko wprowadzeniu niebieskiej plakietki.
Z drugiej strony jednak miasto stwierdza, że w 2006 r. aż 17.400 obywateli ucierpiało z powodu przekroczenia wartości granicznych, co wywołało choroby astmatyczne i płuc, jak również zaburzenia układu krążenia. Z tego powodu miasto dostrzega potrzebę działania i chce, oprócz utworzenia strefy ekologicznej, podjąć dalsze działania mające na celu rozwój sieci ścieżek rowerowych i upłynnienie ruchu. Wobec tego w 2016 r. miasto zorganizowało pierwsze forum dotyczące e-mobilności. Zgodnie z własnymi danymi przedsiębiorstwa miejskie Osnabrücku zalicza się do największych e-flot w Niemczech. Konkretnych planów co do niebieskiej strefy ekologicznej należy spodziewać się jednak dopiero w chwili opublikowania nowego planu utrzymania czystości powietrza w październiku 2017 r. Można je także uzyskać z aktualnych informacji zamieszczonych w części powyżej.