Niebieska strefa ekologiczna w Monachium - plany

Nadburmistrz Monachium Dieter Reiter dostrzega potrzebę pilnego działania w zakresie zanieczyszczeń powietrza i zapowiedział dłuższą fazę planowania. Wobec grożącego powództwa niemieckiej organizacji ekologicznej Deutsche Umwelthilfe w zakresie dotrzymywania wartości granicznych, przedmiotowa kwestia zasługuje na specjalne uwzględnienie. W związku z tym w przyszłym roku zostanie podjęta dyskusja na temat możliwych działań i ich pozytywnych skutków na jakość miejskiego powietrza. Nadburmistrz nie wyklucza utworzenia niebieskiej strefy ekologicznej. Jednak to, czy kraje związkowe są organami uprawnionymi do tworzenia stref zakazu wjazdu okaże się dopiero w październiku 2017 r. Od tej decyzji zależy wiele dla Monachium, ponieważ jeżeli wzmocniona zostanie autonomiczność krajów związkowych w zakresie tworzenia stref zakazów wjazdu, Reiter będzie chciał możliwie jak najszybciej nawiązać współpracę z rządem Bawarii i opracować rozwiązanie dla Monachium. Sprzeciw wobec tych planów nie pochodzi jednak z kręgów politycznych, a od koncernu samochodowego BMW z siedzibą w Monachium, który wolałby zachęcać do zakupu samochodów z napędem alternatywnym. Zieloni z kolei idą o krok dalej i chcą dzięki wprowadzeniu niebieskiej strefy ekologicznej wykluczyć ze śródmiejskiego ruchu również pojazdy SUV emitujące szczególnie szkodliwe spaliny. Dyskusja monachijska jest zatem prowadzona przez różnorodne podmioty i w sposób wielowymiarowy.

Tlenki azotu w Monachium – stan do września 2017 r.

W Monachium znajduje się aktualnie 5 stacji pomiaru prowadzonych przez bawarski urząd ds. ochrony środowiska. Mierzone są tutaj między innymi średnie wartości dzienne dla tlenku azotu. Pomiary wykazują, że poziom tych związków osiąga do 150 % wartości granicznej określonej na 40 µg/m3. Winę za ten stan rzeczy ponoszą w głównej mierze pojazdy z silnikiem Diesla, które nie spełniają norm przepisanych dla NO2. Z tego powodu Monachium podjęło już własne inicjatywy. Na przykład w centrum miasta utworzono stacje DHL, z których wydawane są tylko e-samochody i skutery elektryczne. Z drugiej strony krytykuje się brak konkretnych działań mających na celu modernizację monachijskiej komunikacji miejskiej, którą należy obecnie określić jako mało innowacyjną. Z powodu znacznego zanieczyszczenia powietrza nadburmistrz Reiter dostrzega co prawda potrzebę kompleksowego działania, ale zapowiedział już że, dla wprowadzenia stref zakazu wjazdu nie ma drogi okrężnej.