Niebieska strefa ekologiczna w Monachium – plany

Pięciu członków Rady Miejskiej w Monachium zwróciło się krótko po konferencji ministrów środowiska, która odbyła się w dn. 07.04.2016 r., z wnioskiem Rady Miejskiej do nadburmistrza (niem. Oberbürgermeister) Dietera Reitera o udzielenie informacji na temat zakresu, w jakim administracja miejska ma wprowadzić Niebieską Strefę Ekologiczną i jakich pojazdów ma ona dotyczyć. Wnioskodawcy chcieli w szczególności uzyskać informację, ile taksówek i pojazdów dostawczych byłoby objętych taką Niebieską Strefą Ekologiczną oraz, przede wszystkim, ile samochodów osobowych z silnikiem Diesla nie byłoby wpuszczanych do Strefy. Cały wniosek można zobaczyć tutaj. Odpowiedź jest tutaj 19.05.2016.

Już 29.09.2015 r. gazeta Abendzeitung donosiła, iż Zieloni w końcu zażądali podjęcia działań mających na celu poprawę jakości powietrza w Monachium i wprowadzenia Niebieskiej Plakietki. Powodem tego było regularne i znaczne przekraczanie dopuszczalnej wartości śródrocznej dla dwutlenku azotu w punkcie pomiaru  Landshuter Allee, która w 2014 r. wynosiła dwa razy tyle co przepisana przez UE wartość graniczna.