Blauwe milieu zone München - planning

Vijf leden van de gemeenteraad in München hebben kort na het verhaal van de minister van Milieu op 7 april 2016 een verzoek gedaan aan burgermeester Dieter Reiter hoe het stadsbestuur de betreffende milieu zones wil invoeren. Ook moet duidelijk worden hoeveel en welk soort auto’s dit betreft. Het verzoek is hier in te zien. Het antwoord van 2016/05/19 is hier.
Reeds op 29 september 2015  meldde de avondkrant dat de Groenen eindelijk maatregelen eisen tegen de uitstoot in München en eisen ook de invoering van de blauwe sticker. De achtergrond was dat de toegestane jaargemiddelde stikstofdioxide op het meetpunt Landshuter Allee regelmatig is overtroffen en dit 2014 meer dan twee keer zo hoog was als de vooraf bepaalde drempelwaarde van de EU.