Blauwe Milieu Zone in Berlijn - planning

Na het besluit op de Conferentie van ministers van Milieu op 4 april 2016 de Blauwe Sticker in Duitsland in te voeren beginnen er  op dit moment besprekingen in elk van de getroffen steden met een verhoogde uitstoot over de invoering van een blauw-milieu zone.
Om deze reden kan in de nabije toekomst grote delen van de binnenstad van Berlijn worden afgesloten voor bijna alle dieselvoertuigen. Dit zou met name van toepassing zijn op delen van de stad met een bijzonder slechte lucht Die delen zullen dan zelfs de strengste toegangsbeperkingen krijgen. Volgens Martin Pallgen, woordvoerder van Verkeer voor de Senaat zullen de Blauwe milieuzones niet hoeven gelijk te lopen met de bestaande milieuzones. Waarschijnlijk zijn deze milieuzones alleen nog toegankelijk voor Euro 6 voertuigen volgens het interview met hem in de Berliner Morgenpost. Een planning horizon is nog niet in zicht. Nieuwe regelgeving zal nog dit jaar van kracht moeten worden volgens milieu staatssecretaris Jochen Flasbarth op 7 april 2016.