De introductie van stikstofoxide Blauwe Sticker is in Duitsland goedgekeurd!

Nieuw in Duitsland: Komt er een blauwe milieuzone!?

Nog een dieseltop voorbij, maar niets veranderd
"Alleen een miljard zal geen rijverbod verhinderen", zo schijnt de algemene gedachte na de derde dieseltop van de kanselier op dinsdag 28-11-2017. Wat is er sinds de laatste vergaderingen allemaal gebeurd? En hoever staan de meningen sinds het laatste overleg tegenover elkaar?

De Duitse Umwelthilfe vindt de top mislukt, omdat er geen moedige oplossingen op korte termijn zijn gevonden. Winfried Kretschmann maakte bekend dat hij de aanhoudende negatieve houding tegenover de Blauwe Sticker niet begrijpt. De burgermeester van de betroffene gemeenten staan achter Angela Merkels belofte: het moet niet bij een miljard worden gelaten, de steun moet in de volgende jaren groter worden. Desondanks moet er geld uitgegeven worden, omdat er tot nu toe nog niets van de afgesproken bedragen bij de steden is aangekomen.

Ook zal het besluit eerder op middellange en lange termijn werken omdat men motorvoertuigen op hybride- en e-voertuigen wil omschakelen. De auto-industrie weigert echter om hardware-veranderingen aan bestaande dieselvoertuigen aan te passen, waardoor deze altijd nog de lucht vervuilen.

De Duitse bond voor ondernemers in de auto-industrie zegt zelfs dat digitale maatregelen tegen een overvloed in het wegverkeer op korte termijn zinvoller is, en verplaatst daarmee alle verantwoording van zich op de schouders van de stadsplanning. Er is dus nog geen effectieve oplossing gevonden. Het blijft nog wachten op de beslissing van het Bundesverfassungsgericht over het rijverbod, wat in februari verwacht wordt.
En omdat er een hoge waarschijnlijkheid bestaat dat de rechter voor een rijverbod zal kiezen, heeft de stad Düsseldorf deze week al de grenzen voor een blauwe zone vastgelegd.

© OpenStreetMap-Mitwirkende & Green-Zones GmbH
De aankoop van een milieusticker of vignet in Europa helpt vaak niet alleen. Het is in veel gevallen de kennis over de betreffende sticker of vignet in welke vorm van milieuzone op dit moment mag binnen rijden die verschil maakt. Meer over de actuele informatieservice van Green-Zones hier ...
Mag ik met mijn diesel nog wel de stad in? Hoe moet het eigenlijk met het  vrachtverkeer? Is dat gedoe met die sticker niet een beetje overdreven?  Dit zijn allemaal vragen die terecht gesteld worden. Wat is de zin en onzin rond de milieusticker? Elke veertien dagen word door Blue-Toons alles opnieuw onder de loep genomen. ...
Stickstofoxide - met name de uitstoot van voertuigen met een dieselmotor zijn dé reden waarom de blauwe sticker uitgebracht wordt. Wilt u  weten  hoe en waar stickstofoxide werkt en wie behalve het Volkswagen en andere hiervoor verantwoordelijk is?Hoe sticksofoxide onze gezondheid in gevaar brengt staat hier een  actueel overzicht.  ...
Blaue Umweltzone Zonenschild blau
Wanneer  waar en hoe de blauwe milieuzones ingevoerd worden is afhankelijk van de desbetreffende gemeente. Steden als Berlin, München, Stuttgart & Co. maken op tijd bekend waar deze zones zullen komen c.q. zijn. Nieuws uit deze steden vindt u hier.  ...
Verkehrsschild Blaue Umweltzone ohne Mast ©Blaue-Plakette.de

Blauwe Milieu Zones

De onlangs geïntroduceerde stikstofoxide sticker wordt toegekend alleen voor voertuigen met een schadelijke uitstoot van minder dan 80 mg / km NOx. Dit moet een maximum van 500.000 auto's en vrachtwagens met een eerste kenteken datum van 2015  en 2016 zijn.

Op zijn beurt, betekent dit dat ongeveer 13 miljoen dieselvoertuigen buiten het systeem blijven, op voorwaarde dat zij niet AdBlue compatibel zijn! Daarentegen voldoen bijna alle benzine auto's met de Euro 6-norm, tenzij ze niet tot de direct ingespoten motoren behoren.

Om de maatregelen voor de invoering van de blauwe emissie zones en de Blauwe Sticker in 2017 te kunnen invoeren moeten met name de 35e BImSch en het 1st Amendement verordening worden herzien.

Dan, wanneer - in het najaar van 2017 – aan alle wettelijke vereisten is voldaan, dan kunnen de gemeenten en steden kiezen waar in de bestaande milieuzones een mogelijk smaller, blauwe zone word toegevoegd.

Blaue Plakette N OX 2017 (Guilloche)
De Duitse millieubeweging heeft normen opgesteld welke auto’s een blauwesticker nodig hebben. De blauwe sticker is voor auto‘s met een dieselmotor die voldoen aan de Euro-6 norm, auto‘s met een benzinemotor moeten voldoen aan de Euro-3 norm en hoger. Alle details en mogelijke alternatieven vindt u hier. ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
De groene milieusticker of te wel Feinstaubplakette is geschikt voor voertuigen die voldoen aan de norm van Euro-4 voertuigen. Informatie over de Duitse milieusticker volgt in 21 talen en is bij ons te bestellen en wordt binnen 24 uur verzonden.  ...
Hier een overzicht van alle milieu stickers die voor de fijnstof, stikstof, elctriciteits en CO2 normen door de landen in Europa geeist worden. Bij ons kunt U de stickers bestellen die nodig zijn in de betreffende landen. ...
Green Zones informeert op meer dan 40 Europese websites inzake fijnstof-, stikstofoxide-, koolstofdioxide-, en milieuvervuiling in meer dan 20 talen betreffende het invoeren van milieuzones en de gevolgen voor het verkeer en de beperkingen daarvan.  ...