De introductie van stikstofoxide Blauwe Sticker is in Duitsland goedgekeurd!

Op 7 april 2016 is bepaald dat de blauwe sticker wordt geïntroduceerd.

 

De Milieuminister heeft tijdens de speciale conferentie bepaald dat de EURO 6 sticker - ook wel stikstofoxide sticker - nu zo snel mogelijk in Duitsland in kleinere milieu zones geintroduceerd moet worden.

De wens is dat dit zo snel mogelijk word uitgevoerd. Dit kan waarschijnlijk nog in 2016 en op zijn laats aan het begin van 2017.

Volgens onderzoek van” Blaue-Plakette.de” heeft Milieu staatssecretaris Jochen Flasbarth op de avond van 7 april 2016 dit gezegd in een interview na afloop van de speciale conferentie van de ministers van Milieu tegen een nationale krant. Omdat volgens het ministerie ambtenaren bijna alle noodzakelijke voorbereidingen hebben afgerond, staat nauwelijks iets spoedige uitvoering in de weg. Ook wanneer de minister van Verkeer Alexander Dobrindt het nog niet kan goed keuren.

© OpenStreetMap-Mitwirkende & Green-Zones GmbH
De aankoop van een milieusticker of vignet in Europa helpt vaak niet alleen. Het is in veel gevallen de kennis over de betreffende sticker of vignet in welke vorm van milieuzone op dit moment mag binnen rijden die verschil maakt. Meer over de actuele informatieservice van Green-Zones hier ...
Mag ik met mijn diesel nog wel de stad in? Hoe moet het eigenlijk met het  vrachtverkeer? Is dat gedoe met die sticker niet een beetje overdreven?  Dit zijn allemaal vragen die terecht gesteld worden. Wat is de zin en onzin rond de milieusticker? Elke veertien dagen word door Blue-Toons alles opnieuw onder de loep genomen. ...
Stickstofoxide - met name de uitstoot van voertuigen met een dieselmotor zijn dé reden waarom de blauwe sticker uitgebracht wordt. Wilt u  weten  hoe en waar stickstofoxide werkt en wie behalve het Volkswagen en andere hiervoor verantwoordelijk is?Hoe sticksofoxide onze gezondheid in gevaar brengt staat hier een  actueel overzicht.  ...
Blaue Umweltzone Zonenschild blau
Wanneer  waar en hoe de blauwe milieuzones ingevoerd worden is afhankelijk van de desbetreffende gemeente. Steden als Berlin, München, Stuttgart & Co. maken op tijd bekend waar deze zones zullen komen c.q. zijn. Nieuws uit deze steden vindt u hier.  ...
Verkehrsschild Blaue Umweltzone ohne Mast ©Blaue-Plakette.de

Blauwe Milieu Zones

De onlangs geïntroduceerde stikstofoxide sticker wordt toegekend alleen voor voertuigen met een schadelijke uitstoot van minder dan 80 mg / km NOx. Dit moet een maximum van 500.000 auto's en vrachtwagens met een eerste kenteken datum van 2015  en 2016 zijn.

Op zijn beurt, betekent dit dat ongeveer 13 miljoen dieselvoertuigen buiten het systeem blijven, op voorwaarde dat zij niet AdBlue compatibel zijn! Daarentegen voldoen bijna alle benzine auto's met de Euro 6-norm, tenzij ze niet tot de direct ingespoten motoren behoren.

Om de maatregelen voor de invoering van de blauwe emissie zones en de Blauwe Sticker in 2017 te kunnen invoeren moeten met name de 35e BImSch en het 1st Amendement verordening worden herzien.

Dan, wanneer - in het najaar van 2017 – aan alle wettelijke vereisten is voldaan, dan kunnen de gemeenten en steden kiezen waar in de bestaande milieuzones een mogelijk smaller, blauwe zone word toegevoegd.

Blaue Plakette N OX 2017 (Guilloche)
De Duitse millieubeweging heeft normen opgesteld welke auto’s een blauwesticker nodig hebben. De blauwe sticker is voor auto‘s met een dieselmotor die voldoen aan de Euro-6 norm, auto‘s met een benzinemotor moeten voldoen aan de Euro-3 norm en hoger. Alle details en mogelijke alternatieven vindt u hier. ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
De groene milieusticker of te wel Feinstaubplakette is geschikt voor voertuigen die voldoen aan de norm van Euro-4 voertuigen. Informatie over de Duitse milieusticker volgt in 21 talen en is bij ons te bestellen en wordt binnen 24 uur verzonden.  ...
Hier een overzicht van alle milieu stickers die voor de fijnstof, stikstof, elctriciteits en CO2 normen door de landen in Europa geeist worden. Bij ons kunt U de stickers bestellen die nodig zijn in de betreffende landen. ...
Green Zones informeert op meer dan 40 Europese websites inzake fijnstof-, stikstofoxide-, koolstofdioxide-, en milieuvervuiling in meer dan 20 talen betreffende het invoeren van milieuzones en de gevolgen voor het verkeer en de beperkingen daarvan.  ...